Information från Rasdata.nu Armbågar

Förteckningarna innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade röntgendiagnoser avseende armbågsleder. Läs mer om AD här.

Alla armbågsledsdiagnoser


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna