Aussiedata - information från Rasdata.nu

Statistik

 

Statistiken baseras på information från SKK:s Rasdata. Registreringarna startade ca 1975. Uppgifter före detta är knapphändiga, ofullständiga och ibland felaktiga.