Aussiedata - information från Rasdata.nu Statistik

 

Avkommestatistik:    

Registreringar
hundar som använts i avel genom tiderna  hanar tikar

Farfarsstatistik 

hanar