Aussiedata - information från Rasdata.nu  Uppfödare (med kennelnamn)

Maila ert

  • kennelnamn

  • namn

  • adress

  • postadress

  • telefonnummer

  • telefaxnummer

  • mobiltelefonnummer

  • emailadress

  • adress till hemsida

  • kennellogga (gif eller jpg-format, ca 8 x 8 cm, 72 punkter/tum)

till mig, aussiedata@norrblom.se, så publiceras det på er kennelsida och på varje hund av er uppfödning. Gratis!