Information från Rasdata.nu Information om SKK:s Bruksuppfödarpris

Denna text är hämtad ur SKKs informationshäfte "Regler för SKK:s Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris".
Detta häfte kan beställas från SKKs informationsavdelning, telefon 08-795 30 30 eller e-post info@skk.se

 

Regler för SKK:s Bruksuppfödarpris

Priset utdelas för uppfödning inom en och samma ras och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar, minimipoäng 35.
Poängen räknas efter nedanstående tabell.
Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma får räknas.
Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning.
Ägare som anser sig vara kvalificerad för SKK:s bruksuppfödarpris kan anmäla detta på härför avsedd blankett.

Poängtabell.
Jaktprovschampionat = 5p
1:a pris elitklass = 4p
1:a pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 3p
2:a pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 2p
3:e pris nybörjar-, unghunds- eller öppen klass = 1p

Observera att poängen är ungefärlig och beräknad efter nuvarande regler. Det är svårt att utifrån Rasdata beräkna den exakta poängen. Det bör göras manuellt. Ingen hänsyn är tagen till om priset tagits ut någon gång tidigare.


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna