Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Lustans Silent Gift

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Roughcovers Moutaineer Lustans Kahlúa Black Avanti Umeå 2006-09-23 444544 456434 349355 5 5  
Skellefteå 2007-07-12 353555 456435 255355 5    
Piteå 2007-09-22 444555 557344 238455 5 6  
Umeå 2009-08-09 555555 555545 555555 5 5  
Umeå 2010-09-25 343445 235533 555355 5 5  
Umeå 2010-09-26         5 1       5       
Lustans Kahlúa Black Charisma Sollefteå 2004-07-24                           
Sundsvall 2004-07-31 222333 433442 233344 4 5  
Lit 2005-08-13 733434 555553 455555 5 5  
Lit 2005-08-14 434555 535553 555555 5 5  
Härnösand 2005-08-27 322333 454442 244444 4 4  
Sundsvall 2005-09-10 432414 545545 456454 4 5  
Umeå 2005-09-24 443445 445555 555555 5 5  
Gällö 2006-05-26 443443 444444 444444 4 5  
Bollnäs 2006-05-27 544555 555555 555455 5    
Sollefteå 2006-07-22    4        1     55 5    
Härnösand 2006-08-05 222335 555555 555555 5 5  
Lit 2006-08-12 322223 455553 344343 2 5  
Sundsvall 2006-09-02 444444 44444   44454 5 4  
Umeå 2006-09-23 555555 455555 554555 5 5  
Umeå 2007-09-29 6224 5 255555 555553 3 5  
Lustans Kahlúa Black Heatwave Södertälje 2006-05-09 443545 445535 256556 5 2  
Lafsen 2006-05-13 355555 555555 355355 5 3  
Katrineholm 2007-05-12 322445 555544 355455 5 5  
Gävle 2007-05-19                           
Bispgården 2007-07-16 533544 5565 6 586555 5    
Stockholm 2007-08-25 555555 555555 1395        
Siggefora 2007-09-08 454445 455535 456465 5 5  
Eskilstuna 2007-09-15                           
Enköping 2007-09-22                           
Lustans Kahlúa Bobbahlua Umeå 2007-09-29 15 5 5 2533 5 147655 5    
Genomsnitt för ovanstående kull 3.93.63.34.344.5 4.24.64.94.54.24.2 3.54.65.44.24.94.7 4.6 4.7
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Almanza Absolute Exodus Lustans Lucky Cinnamon Hofors 2010-08-14 433545 555543 355555 5 5  
Lustans Lucky Wish Sundsvall 2009-08-29                           
Lit 2010-08-21 455555 535545 543455 5 5  
Härnösand 2010-09-11 353445 255555 355555 4 5  
Umeå 2010-09-25 454555 445555 455555 5 5  
Umeå 2010-09-26 322535 355555 455555 5 5  
Håsjö 2011-05-28 543445 345555 555555 5 5  
Håsjö 2011-05-29 455555 355555 544454 4 5  
Örnsköldsvik 2011-07-21 455555 345555 455455 5    
Härnösand 2011-08-06                           
Sundsvall 2011-08-13 455555 355553 355555 4 5  
Lit 2011-08-21 455455 555555 355455 5 5  
N Hälsingland 2011-09-17 455555 345555 556655 5 5  
N Hälsingland 2011-09-18 3555 5 335555 339455 5 5  
Bjästa 2011-09-30 455555 355555 555555 5 5  
Bispgården 2012-05-26 554555 545554 455555 55   
Sundsvall 2012-08-12                           
Lit 2012-08-18                           
Lit 2012-08-19                           
Hofors 2012-09-15                           
Enånger 2012-09-22                           
Härnösand 2013-08-03                           
Lit 2013-08-17                           
Lit 2013-08-18                           
Sundsvall 2013-08-31                           
Hälsingland Jär 2013-09-22                           
Örnsköldsvik 2013-11-01                           
Alfta 2014-08-16                           
Alfta 2014-08-17                           
Lit 2014-08-24                           
Sundsvall 2014-08-30                           
Örnsköldsvik 2014-09-20                           
Umeå 2014-09-27                           
Umeå 2014-09-28                           
Lit 2015-08-22                           
Sundsvall 2015-08-29                           
Umeå 2015-09-27                           
Lit 2017-08-19                           
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.64.24.84.65 3.64.4554.94.6 44.75.14.754.9 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.943.64.54.24.7 44.54.94.74.54.3 3.74.75.34.44.94.8 4.754.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sundsvall 2004-07-31                          Läs här
Lit 2004-08-14                          Läs här
Kalix 2004-08-21                          Läs här
Garpenberg 2004-09-04                          Läs här
Umeå 2004-09-11                          Läs här
Hofors 2004-09-18                          Läs här
Hedemora 2004-09-25                          Läs här
Väse 2004-10-02                          Läs här
Sollefteå 2005-07-23 555455 546535 555555   5 Läs här
Sollefteå 2005-07-24          6               Läs här
Lit 2005-08-13                          Läs här
Lit 2005-08-14                          Läs här
Alfta 2005-08-20                          Läs här
Sundsvall 2005-09-10                          Läs här
Hofors 2005-09-17                          Läs här
Umeå 2005-09-24                          Läs här
Sollefteå 2006-07-22                          Läs här
Sollefteå 2006-07-23                          Läs här
Lit 2006-08-13                          Läs här
Alfta 2006-08-26                          Läs här
Sundsvall 2006-09-02                          Läs här
Umeå 2006-09-23                          Läs här
Härnösand 2007-07-22                          Läs här
Lit 2007-08-12                          Läs här
Ånge 2007-08-25                          Läs här
Garpenberg 2007-09-01                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555455 546535 555555   5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sundsvall 2004-07-31, pris: 3 ekl
En hygglig viltfinnare som samarbetar bra med sin förare och löser provet på ett godtagbart sätt. Där brister i sökarbete apporteringarna samt allmän inspiration inför uppgifterna tar ner helheten.

Lit 2004-08-14, pris: 0 ekl
En apportør som viser tidvis bra arbeid. Søk med vilt i munn er uønsket. Dirigerbarhet og hundetoleranse må klart forbedres for å uppnå premie.

Kalix 2004-08-21, pris: 3 ekl
En tik vars stora förtjänster ligger i sök och vattenarbete. P g a bristande koncentrationsförmåga tappar hon konceptet på inledande landmarkering och är nästan ur hand. Detta sammantaget med vattendirigeringen sätter dagens pris.

Garpenberg 2004-09-04, pris: 2 ekl
En tik som genomför prövningen och visar god apportering. Presterar också ett gott sökarbete samt uppvisar fin stadga. Helheten störs av något oklar minnesbild av ena vattenmarkeringen. Kunde dessutom löst vattendirigeringen effektivare.

Umeå 2004-09-11, pris: 1 ekl
En alltigenom klokt arbetande tik i mycket gott samarbete med föraren.

Hofors 2004-09-18, pris: 2 ekl
Trevlig tik som har förtjänster i sitt markeringsarbete för dagen och även till viss del i sin självständighet och i samarbetet med sin förare. Men brister en del i sin hantering av vilt och även en del i effektivitet vilket motiverar priset.

Hedemora 2004-09-25, pris: 0 ekl
Tiken störs för dagen för mycket av omgivningen för att gå till pris.

Väse 2004-10-02, pris: 1 ekl
En solid apportör som idag gör ett gott självständigt arbete. Alla provningsmoment blir lösta på ett gott vis. En god jakthund.

Sollefteå 2005-07-23
En trevlig flattik som genomför prövningen på ett bra sätt. Fina sökarbeten. Brister för dagen i sin stadga, samt lite mer

Sollefteå 2005-07-24
En tik som arbetar sig igenom hela prövningen. Helhetsintrycket av tiken dras ner pga lågmälda pip kan höras genom hela prövningen samt väl långsamma upptag på ett par vilt. Är även ngt trög sista biten i inlev

Lit 2005-08-13
En behaglig hund som inleder provet på ett övertygande sätt. Tyvärr räcker vare sig koncentration eller kondition för att lösa dagens uppgifter

Lit 2005-08-14
En hund som idag inte visar skolning, vilja och lust varvid prövningen avbryts

Alfta 2005-08-20
En tik som i provets inledning är ohörsam och mycket svårpåverkad. Dock visar hon en trevlig attityd och arbetar sig sakta men säkert in i provet. Sammantaget blir arbetet prisvärt

Sundsvall 2005-09-10
En trevlig tik som arbetar i bra kontakt med sin förare. Tempot kunde önskas ngt högre. Lite tröga inlev. Mer spontana upptag vore önskvärt. I övrigt ett trevligt ekipaga

Hofors 2005-09-17
En tik med ett tilltalande o effektivt sök. Helheten störs av lite smågnäll vid passivitet. Onödigt strul vid landmarkering samt några krokiga inlev

Umeå 2005-09-24
Provet avbryts pga att hunden blir mycket olydig och går ur markområdet för både markerings och dirigeringsarbetet

Sollefteå 2006-07-22
En tik som i vissa delar gör ett bra retrieverarbete, men som behöver mer spontanitet i vatten samt bättre markeringsarbete för att gå till något högre pris

Sollefteå 2006-07-23
Aktivt och säkert rerieverarbete rakt igenom hela provet. Inga negativa lösningar finns. Lydig på ett intresserat och positivt sätt. Fint förd

Lit 2006-08-13
Hunden viser mange dode egenskaper, men har ikke akkseptabel viltbehandling idag

Alfta 2006-08-26
En lugn och tyst apportör som utför förtjänstfullt arbete. Kunde önska mer effektivt markeringsarbete

Sundsvall 2006-09-02
Gör ett hyggligt jaktprov som dock har sina fel och brister

Umeå 2006-09-23
En tik som har en hel del förtjänster, men varierar för mycket i sin effektivitet för att ge en övertygande bild. Prövningen avbryts när hon blir för hård i sitt apportgrepp

Härnösand 2007-07-22, pris: 3 ekl
En flattik som för dagen gör ett utmärkt vattenarbete. Belastas idag av sitt sökarbete där ett högre tempo önskas samt en alltför omständlig landdirigering

Lit 2007-08-12, pris: 0 ekl
En hund som behöver mkt stöd i provets alla situationer. Skulle vilja se större målmedvetenhet och effektivitet i arbetet

Ånge 2007-08-25, pris: 0 ekl
En tik som idag tappar fokus på apporteringen redan i det inledande skedet. Löser mark uppgifterna och har fina apporteringar men det räcker ej till pris.

Garpenberg 2007-09-01, pris: 2 ekl
En tik som genomför hela prövningen. Bra stadga och apportering. Helhetsintrycket störs av minnesproblem vid markeringsjobbet samt brister i motivation.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-01-20 / Page updated 20 Jan 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-01-19 / Information from the Swedish Kennel Club 19 Jan 2021