Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Ryegate's Sunny Side Up

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Linköping 2014-09-30                          Läs här
Öja 2015-08-01 544455 555555 555555 55  Läs här
Askeby 2015-09-19 555555 555555 543555 5   Läs här
Linköping 2016-05-14 433535 555555 555555 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.7444.74.35 555555 54.74.3555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Linköping 2014-09-30, pris: 0 nkl
En tik som börjar övertygande, men som sedan visar sådana brister i sin apportering att pris ej kan erhållas

Öja 2015-08-01, pris: 2 nkl
En tik som besitter god arbetslust och fin samarbetsvilja. Hon är spontan och korrekt i sin apportering. Belastas idag ngt av sitt sökarbete där intensiteten måste bli högre

Askeby 2015-09-19, pris: 2 nkl
En hund med mkt bra markegenskaper. Bra sökarbete, ibland ngt oroligt grepp som ej är ovarsamt

Linköping 2016-05-14, pris: 3 nkl
En tik vars styrka för dagen är markeringsarbetet. Brister för dagen i koncentrationen och effektivitet i sökarb vilket motiverar priset för dagen


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-04 / Page updated 4 May 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020