Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Inspirations Greta Garbo

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Inspirations Once in A Lifetime Inspirations Son of A Carpenter Sunne 2007-09-29                           
Skaraborg 2009-09-12                           
Sunne 2009-09-26                           
Alingsås 2010-09-25 3  4 4 336234 433354 4 4  
Kilanda 2013-08-17 233545 335555 255555 55   
Uddevalla 2013-09-06                           
Sunne 2013-09-28 455555 345555 355354 55   
Hyssna 2013-09-30 355555 235555 355564 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 34.34.34.84.74.8 2.83.35.34.34.54.8 34.54.545.34.3 4.854
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 34.34.34.84.74.8 2.83.35.34.34.54.8 34.54.545.34.3 4.854
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hunneberg 2004-07-31 444555 555555 555555 5 5 Läs här
Ed 2004-09-04 455555  36454 455665 5 5 Läs här
Skaraborg 2004-09-11 554555 555554 554465 5 5 Läs här
Alingsås 2004-09-20 355555 4553 5 355555 5 5 Läs här
Hunneberg 2007-08-04 433445 4445 4 455564 4 5 Läs här
Skaraborg 2007-09-15 455555 555555 455455 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.54.34.84.85 4.64.554.554.5 4.254.84.85.54.8 4.8 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hunneberg 2004-07-31, pris: 2 nkl
Hunden gör till stora delar ett gott arbete men är inte tillräckligt hörsam på förarens kommando. Lägger ner vilt vid ett par tillfällen vilket stör helheten. God markör och i övrigt ett trevligt ekipage.

Ed 2004-09-04, pris: 2 nkl
En hund med utsökt viltfinnarförmåga som genomför provet bra. Dock brister något i markeringsförmåga p g a hundens iver.

Skaraborg 2004-09-11, pris: 2 nkl
En tik som utför större delen av provet på ett förtjänstfullt sätt. Något ensidigt sökarbete och en viss tvekan på hårvilt.

Alingsås 2004-09-20, pris: 2 nkl
En hund med många förtjänster som genomför provet på ett ganska effektivt sätt. Brister vid inlevereringar och stadga.

Hunneberg 2007-08-04, pris: 3 nkl
En tik med bra uppträdande vid pass och markering. Hon har också en tilltalande viltbehandling. Helheten belastas stegvis delvis ngt plaskande simsätt men framför allt av ett ineffektivt sök.

Skaraborg 2007-09-15, pris: 2 nkl
En positiv, trevlig tik som i stort genomför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Är ngt okoncentrerad i sitt inledande vattenarbete.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-13 / Page updated 13 Oct 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021