Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Duckstream Askungen

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Fagersta 2006-07-22         45  1     55 5   Läs här
Hofors 2007-08-18 555555 555555 555555 4   Läs här
Fellingsbro 2007-09-01                          Läs här
Garpenberg 2009-08-29 444555 545555 555555 555 Läs här
Hofors 2010-08-14 555555 455533 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.74.74.7555 4.74.5554.33.5 555555 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Fagersta 2006-07-22, pris: 0 ukl
En tik som ej visar tillräcklig spontanitet och lust att apportera för dagen. Prövningen avbryts

Hofors 2007-08-18, pris: 1 nkl
En arbetsvillig tik med bra sökarbete, stor apporteringslust och bra följsamhet. Det inledande vattenarbetet har ett skönhetsfel

Fellingsbro 2007-09-01, pris: 0 nkl
En tik som inleder med ett utmärkt landmarkeringsarb. Kan styras till anvisat område men förmås ej arbeta i vatten varför prövningen avbryts.

Garpenberg 2009-08-29, pris: 2 ökl
En väl fungerande retriever som löser de flesta uppgifter på ett bra sätt. Kunde vara effektivare i sitt vattenmarkeringsarbete.

Hofors 2010-08-14, pris: 2 ökl
En tik som genomfär dagens prov på ett bra sätt. Han är väl i hand@ bra markör och tillräckligt dir bar. Hon gör ett bra sök arb. Är dock ngt omständlig på upptag@ piper ngt i pass


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-04 / Page updated 4 May 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020