Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Söklustens Lamborghini Silhouette

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Nyköping 2004-10-02  12                      Läs här
Rimbo 2005-05-02 444445 448155 534474 4 4 Läs här
Claestorp 2005-05-07 434445 445554 344422     Läs här
Eskilstuna 2005-09-17 555555 555555 556575 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.33.33.84.34.35 4.34.363.754.7 4.344.74.35.33.7 4.5 4.5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Nyköping 2004-10-02, pris: 0 ukl
Prövningen avbryts av domaren p g a ett helt otillfredsställande fritt sök.

Rimbo 2005-05-02, pris: 3 nkl
En behaglig tik som löser uppgifterna klart godkänt men visar också brister i skottsituationerna och bör också läras att apportera hela vägen till föraren.

Claestorp 2005-05-07, pris: 0 nkl
En hund som genomför fältdelen på ett bra sätt, som idag inte har tillräcklig vattenpassion och simsättet är för ineffektivt.

Eskilstuna 2005-09-17, pris: 1 ökl
En arbetsvillig ung tik som genomför provet på ett bra sätt. Mycket bra sök och markeringsarbete


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-11-28 / Page updated 28 Nov 2019: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-11-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Nov 2019