Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Hovhills Kalaspingla

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Boxholm 2004-05-01 445555 456354 344355 5 5 Läs här
Boxholm 2005-04-30 455555 455455 455455 5 5 Läs här
Ostkusten 2005-05-14 555554 555555 553455 5 5 Läs här
Östergötland 2006-03-27 544555 455555 555455 5 5 Läs här
Ostkusten 2006-05-06 333555 555545 555555   5 Läs här
Skedhult 2006-08-26         3      2         Läs här
Kisa 2007-09-06 453545 555555 555355 5 5 Läs här
Rimforsa 2007-09-22 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Söderköping 2008-04-26 455555 355455 556455 555 Läs här
Söderköping 2009-05-02                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.54.454.94.9 4.44.85.14.54.94.9 4.64.64.8455 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Boxholm 2004-05-01, pris: 3 ukl
En spontan och trevlig tik som löser provet men där brister i stadga samt apporteringarna drar ner helheten.

Boxholm 2005-04-30, pris: 2 nkl
En tik som visar en härlig arbetslust och rätt attityd till det självständiga arbetet. Hon har i huvudsak positiv viltbehandling även om hon lägger ner enstaka vilt. När hon lär sig att gå fot kommer priset att kunna sättas ännu högre.

Ostkusten 2005-05-14, pris: 2 nkl
En arbetsvillig hund som löser sina uppgifter på ett bra sätt, måste dock förbättra sina avlämningar för att gå till högsta pris.

Östergötland 2006-03-27, pris: 2 nkl
En mkt arbetsvillig hund som klarar sina förelagda uppgifter. Visar dock ett ngt orutinerat arbetssätt, men är godkänd i samtliga prövade egenskaper

Ostkusten 2006-05-06, pris: 3 nkl
En tik som löser markering bra. Brister idag i söket vilket idag drar ner priset

Skedhult 2006-08-26, pris: 0 nkl
Bryter provet pga för dålig viltbehandling under inledande markeringarna

Kisa 2007-09-06, pris: 3 nkl
En mkt arbetsglad tik med goda förtjänster i sitt mark arb. Kunde vara effektivare i sökarbetet samt förbättra sina avlämningar

Rimforsa 2007-09-22, pris: 1 nkl
Retriever som uppvisar alla goda egenskaper en retriever ska ha. Hela arbetet präglas av absolut spontanitet i allt den utför

Söderköping 2008-04-26, pris: 3 ökl
En arbvillig tik som gör ett mkt bra markeringsarbete och ett godkänt sök. Brister för dagen i sin samarbetsvilja och stadga.

Söderköping 2009-05-02, pris: 3 ökl
En tik som har sina största fördelar i fältarbetet. Brister för dagen alltför mycket i samarbetsviljan.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-27 / Page updated 27 Jul 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020