Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Waternuts Caleigh

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Mavisflight Flow-Of-Spirits Svartalwen's Fria Aska Halmstad 2014-10-25                           
Hunneberg 2015-08-01                           
Halmstad 2015-10-24                           
Bollebygd 2016-05-10                           
Hunneberg 2016-08-06                           
Höglandet 2017-04-29                           
Höglandet 2017-07-29                           
Mellersta Värml 2018-08-18                           
Mellersta Värml 2018-08-19                           
Vittsjö 2018-10-13                           
Virå Bruk 2019-08-02                           
Svartalwen's Fria Loke Hjo 2015-09-12 555554 455555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 555554 455555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Svartalwen's Fria Aska Hunneberg 2012-08-04 555555 555555 555555 5 5  
Halmstad 2014-05-03 455555 455455 555455 55   
Bollebygd 2014-05-13 555555 535555 555555 55   
Nässjö 2014-07-26 555555 555555 555555 55   
Hunneberg 2014-08-02 455555 445555 455555 55   
Ransjön 2014-08-23 555555 555555 555555 55   
Växjö 2014-09-20                           
Kilanda 2014-09-25 544455 545555 555555 55   
Töllsjö 2014-10-09                           
Svartalwen's Fria Loke Flatcoated Retr 2013-04-27 534555 555555 555555 55   
Flatcoated Retr 2013-05-14 554555 555555 555555 5 5  
Alingsås 2014-08-30 334555 335555 555445 55   
Koberg 2014-09-17 544555 345555 555555 55   
Svartalwen's Fria Skoj Kilanda 2012-08-18 555555 555555 555556 55   
Halmstad 2014-05-03 555555 555555 555555 55   
Alingsås 2014-05-11 555555 545555 455555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74.64.64.955 4.64.454.955 4.9554.94.95.1 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Flatgold's Black Zar Svartalwen's Zaia Egon Hunneberg 2014-08-02 535 35 555555 555555 5    
Borås 2014-10-04 553445 555555 555555 55   
Hunneberg 2015-08-01 555555 5555               
Bullaren 2017-08-06 122434 336635 555555 55   
Svartalwen's Zaia Mira Gävle 2014-05-17 555555 555555 555555 55   
Gävle 2015-05-16 454555 435515 555555 55   
Norberg 2016-07-23                           
Ullånger 2017-07-26                           
Ullånger 2017-07-27                           
Sala 2017-07-29                           
Sala 2017-07-30                           
Alfta 2017-08-05                           
Vittsjö 2018-10-13                           
Svartalwen's Zaia Sonja Mellersta Värml 2018-08-18                           
Mellersta Värml 2018-08-19                           
Hofors 2019-09-07                           
Svartalwen's Zaia Vilje Acksjön 2014-09-06 554555 545555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.344.74.34.9 4.64.35.15.145 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skattkammarens Dr No Svartalwen's Noia Minna Halmstad 2017-05-06 543555 555555 555555 55   
Markaryd 2017-05-13 433545 555555 555555 55   
Mjöbäck 2018-08-04                           
Svartalwen's Noia Änna Borås 2019-10-05                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.53.5354.55 555555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.64.44.34.94.84.9 4.64.5554.75 4.9554.955 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Växjö 2009-05-02                          Läs här
Älvsborg 2009-08-01 555555 545555 555555 5 5 Läs här
Borås 2009-08-29 555555 555555 554555 5 5 Läs här
Halmstad 2009-10-24                          Läs här
Jönköping 2009-10-30                          Läs här
Älvsborg 2010-07-31                          Läs här
Norrköping 2010-08-14                          Läs här
Norrköping 2010-08-15                          Läs här
Höglandet 2010-08-21                          Läs här
Halmstad 2010-10-30                          Läs här
Kristianstad 2014-10-18                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 54.55555 554.5555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Växjö 2009-05-02, pris: 2 ökl
En mycket trevlig flattik som gör ett fint sökarbete och bra markering och landdirigering. Hon belastas idag av att hon glömmer vattenmarkering nummer två och då tyvärr inte litar på sin förare varvid effektiviteten blir lidande. En härligt begåvad h

Älvsborg 2009-08-01, pris: 1 ökl
En arbetsvillig tik med goda retrieveregenskaper och i god kontakt med sin förare löser provet på ett effektivt sätt.

Borås 2009-08-29, pris: 1 ökl
En hund som uppvisar goda egenskaper och stor arbetsvilja. Effektiv i sitt självständiga arbete. Något orolig i greppen. Tyst och lugn förd.

Halmstad 2009-10-24, pris: 3 ekl
En hund som genomför provet med bra dirigerbarhet, vattenarbete och apportgrepp. Önskas mer distinkt på markeringsarbetet och större självständighet i hela sökarbetet. Kunde önskas mer glädje.

Jönköping 2009-10-30, pris: 1 ekl
En arbetsvillig tik med goda retrieveregenskaper som i god kontakt med sin förare löser provets alla delar på ett snabbt och effektivt sätt.

Älvsborg 2010-07-31, pris: 1 ekl
En mycket trevlig arbetande tik@ löser alla dagens uppgifter på ett bra sätt. Keep up the good work!

Norrköping 2010-08-14, pris: 2 ekl
En tik med mycket goda förtjänster i mark och sökarbete. Belastas ngt av dir arbetet samt transportstadgan

Norrköping 2010-08-15, pris: 2 ekl
En tik som uppvisar fina retrieveregenskaper. Effektivt sök. Utmärkt markeringsjobb. Utmärkt apportering med stadga. Omstämdig vattendirigering stör helheten

Höglandet 2010-08-21, pris: 1 ekl
En tik som genomför provet på ett synnerligen övertygande sätt. I bra kontakt med sin förare

Halmstad 2010-10-30, pris: 2 ekl
En tik som visar en mkt stor följsamhet och bra mark förmåga. Önskas bättre effektivitet på fältet

Kristianstad 2014-10-18, pris: 1 HP ekl
Gör idag ett övertygande retrieverarbete


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-13 / Page updated 13 Oct 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021