Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Flatterhaft Carolina Klyft

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Söderköping 2008-04-26 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Växjö 2009-05-02                          Läs här
Älvsborg 2009-08-01                          Läs här
Halmstad 2010-10-23                          Läs här
Hunneberg 2011-07-30                          Läs här
Hunneberg 2013-08-03                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 555555 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Söderköping 2008-04-26, pris: 1 nkl
En mycket tilltalande flattik som uppvisar utmärkta retrieveregenskaper löser provets samtiliga delar

Växjö 2009-05-02, pris: 2 ökl
Härlig flattik med stor koncentration och fokus på sina uppgifter. Hon samarbetar gärna och balanserar det med god självständighet. Ett härligt ekipage.

Älvsborg 2009-08-01, pris: 0 ekl
En tik som har sina starka sidor i det självständiga arbetet. Brister för dagen alltför mycket i samarbetsvilja och stadga för att kunna tilldelas pris.

Halmstad 2010-10-23, pris: 3 ekl
En hund som gör ett bra sökarbete och har en utmärkt näsa. Är ngt vidlyftig i sitt samarbete med föraren. Löser dock sina uppgifter om en lite självständigt

Hunneberg 2011-07-30, pris: 0 ekl
En tik som inleder sökarbetet positivt men blir störd och skrämd och skallar och slutar arbeta. Provet avbryts.

Hunneberg 2013-08-03, pris: 0 ekl
En tik som inleder på ett bra sätt i markeringsarbetet på vatten och fält. Blir sedan skrämd under fältarb - föraren bryter


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-01-24 / Page updated 24 Jan 2019: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-01-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Jan 2019