Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Lustans Kahlúa Black Charisma

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Red Mountain's Flying Quail Lustans Blue Quail Sundsvall 2009-08-29                           
Genomsnitt för ovanstående kull                         
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Red Mountain's Capture A Calm Lustans Shiny Gold Charisma Enånger 2012-09-22                           
Lit 2013-08-17 323325   55 3 555555 15   
Sundsvall 2013-08-31 444545 535555 557574 35   
Sundsvall 2013-09-28  55         5 5295        
Lit 2014-08-23 555555 545555 555555 5    
Lit 2014-08-24 555555 5 5     297        
Sundsvall 2014-08-30 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.44.34.54.64.25 545554.6 546.75.35.54.8 3.55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.34.54.64.25 545554.6 546.75.35.54.8 3.55 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sollefteå 2004-07-24                          Läs här
Sundsvall 2004-07-31 222333 433442 233344 4 5 Läs här
Lit 2005-08-13 733434 555553 455555 5 5 Läs här
Lit 2005-08-14 434555 535553 555555 5 5 Läs här
Härnösand 2005-08-27 322333 454442 244444 4 4 Läs här
Sundsvall 2005-09-10 432414 545545 456454 4 5 Läs här
Umeå 2005-09-24 443445 445555 555555 5 5 Läs här
Gällö 2006-05-26 443443 444444 444444 4 5 Läs här
Bollnäs 2006-05-27 544555 555555 555455 5   Läs här
Sollefteå 2006-07-22    4        1     55 5   Läs här
Härnösand 2006-08-05 222335 555555 555555 5 5 Läs här
Lit 2006-08-12 322223 455553 344343 2 5 Läs här
Sundsvall 2006-09-02 444444 44444   44454 5 4 Läs här
Umeå 2006-09-23 555555 455555 554555 5 5 Läs här
Umeå 2007-09-29 6224 5 255555 555553 3 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.13.12.93.93.54.2 4.24.44.64.74.63.7 4.14.54.54.34.74.4 4.4 4.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sollefteå 2004-07-24, pris: 0 ukl
Domaren avbryter prövningen under det fria söket.

Sundsvall 2004-07-31, pris: 0 ukl
En ungtik som ännu ej är mogen för den förlagda uppgiften

Lit 2005-08-13, pris: 3 ökl
En mjuk och försiktig tik som behöver växa i det egna självförtroendet och dådkraft för att nå högre priser

Lit 2005-08-14, pris: 3 ökl
En tik som inleder provet positivt. Tappar efter hand koncentration. Tvekan för kaninen, vattenarbetet drar för dagen ner priset

Härnösand 2005-08-27, pris: 0 ökl
Tiken verkar lite skygg vid sök i terrängen vilket drabbar effektiviteten

Sundsvall 2005-09-10, pris: 0 ökl
En positiv tik som har i huvudsak en god viltbehandling. För dagen är hon mycket negativt påverkad av provmiljön vilket utesluter henne från pris

Umeå 2005-09-24, pris: 3 ökl
En tik med bra arbetslust, men har ngt svårt att koncentrera sig på uppgiftten idag. Visar att hon är användbar för sin uppgift

Gällö 2006-05-26, pris: 3 nkl
En tik med god kapacitet som presterar ett bra arbete, dock är det fria söket segt

Bollnäs 2006-05-27, pris: 2 nkl
En tik som är på gång, men som behöver mera självförtroende. Sökarbetet blir lidande när lusten sjunker. Utför ett bra markerings- och vattenarbete

Sollefteå 2006-07-22, pris: 0 nkl
Tyvärr måste prövningen avbrytas efter uppenbar apportvägran

Härnösand 2006-08-05, pris: 0 nkl
En tik som idag gör ett bra markeringsarbete, men brister alltför mycket i söket för att kunna få ett pris

Lit 2006-08-12, pris: 0 nkl
Tiken har alltföär dålig apporteringslust och sökarbetet blir ej effektivt

Sundsvall 2006-09-02, pris: 2 nkl
En alert tik som presterar ett bra arbete. Dock skulle man önska lite mer effektivitet över det hela

Umeå 2006-09-23, pris: 1 nkl
En tik med fina egenskaper i samtliga prövade delar. Har ibland ett ngt oroligt grepp som ej skadar ngt vilt och skall sammanfattningsvis ses som en mkt god jakthund

Umeå 2007-09-29, pris: 0 ökl
En lugn tik uppvisar fin stadga i apportering. Brister för dagen i koncentration o samarbete vilket gör att prövningen måste avbrytas


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-01-20 / Page updated 20 Jan 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-01-19 / Information from the Swedish Kennel Club 19 Jan 2021