Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Lustans Ambitious Bird Capture

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Karlavagnens Loretta-De-Hedd Red Mountain's Capture A Breeze Gävle 2006-05-20                           
Fellingsbro 2007-09-01  22             9         
Enköping 2007-09-22                           
Red Mountain's Capture A Calm Gällö 2006-05-26 444444 544444 443344 4 5  
Lit 2006-08-12 112     4   1 1           
Umeå 2006-09-23 443444 445554 455455 5 5  
Gällö 2007-05-18 444555 455543 554355 5 5  
Umeå 2007-09-29 555555 555445 555455 5 5  
Red Mountain's Capture A Half-Gale Lit 2005-08-14 444555 535555 555554 5 5  
Gällö 2006-05-26 44544  444444 444443 4 5  
Sundsvall 2006-09-02 444445 444444 444544 4 4  
Härnösand 2007-09-15 353535 235435 556453 4 5  
Örnsköldsvik 2009-08-15 4555 5 345555 435454 4 5  
Red Mountain's Capture A Hurricane Sundsvall 2006-09-02 444444 444444 444444 4 4  
Gällö 2007-05-17 444445 555423 329355 5 5  
Red Mountain's Capture A Storm Örnsköldsvik 2006-08-19 545455 555555 454355 5 5  
Örnsköldsvik 2007-08-18 444445 455434 339455 5 5  
Red Mountain's Captured By Lustan Härnösand 2005-08-27 222333 342  2 244444 4 4  
Umeå 2005-09-24 555555 545555 555555 5 5  
Härnösand 2007-07-22                           
Ånge 2007-08-25 344554 335554 4274     5  
Garpenberg 2007-09-01         55555 5   55 5    
Umeå 2007-09-29 454555 355455 555655 5 5  
Örnsköldsvik 2009-08-15 455555 355555 435554 5 5  
Sundsvall 2009-08-29                           
Umeå 2009-09-27  55            295        
Lit 2010-08-21  55    555     294        
Lit 2010-08-22 4555 5 555555 4395     5  
Härnösand 2010-09-11 344455 44555      55 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.84.144.54.44.7 44.34.74.64.44.1 43.85.94.24.74.4 4.6 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.84.144.54.44.7 44.34.74.64.44.1 43.85.94.24.74.4 4.6 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sollefteå 2004-07-24 444444 444444 444444 4 4 Läs här
Sundsvall 2004-07-31 533435 555555 549555 5 5 Läs här
Lit 2004-08-14 345455 445554 344555 5 6 Läs här
Umeå 2004-09-11                          Läs här
Härnösand 2005-07-27 543555 3 5555 55945      Läs här
Härnösand 2005-08-27 344445 345555 555544 4 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 43.83.84.24.24.8 3.84.34.84.84.84.6 4.44.46.24.64.64.5 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sollefteå 2004-07-24, pris: 2 ökl
En hane med god kapacitet som presterar ett bra arbete dock skulle man önska högre nivå på dirigeringarna

Sundsvall 2004-07-31, pris: 0 ökl
En hund som idag är alltför tagen av stundens allvar för att nå genom hela provet. Greppen blir för hårda varvid pris ej kan tilldelas

Lit 2004-08-14, pris: 3 ökl
En trevlig ung hane som genomför stora delar av provet på ett bra sätt. Genomgående ett lugnt och fint arbete. Ett bra sökarbete. Brister för dagen i missad vattenmarkering och samarbetsvilja vid dirigeringsarbete.

Umeå 2004-09-11, pris: 0 ökl
Hunden förs på ett behagligt sätt vill inte arbeta med uppgifterna i vattnet och hamnar därför inte på prislistan.

Härnösand 2005-07-27, pris: 0 ekl
En arbetsvillig hund som för dagen tyvärr är allt för ovarsam mot viltet för att kunna gå till pris

Härnösand 2005-08-27, pris: 2 ekl
Hund löser förelagda uppgifter, men kunde vara följsammare vid dirigeringen både på land och vatten


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-13 / Page updated 13 Oct 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021