Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Hinnared's Fenya

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Växjö 2013-09-21 444554 445555 555555 55  Läs här
Halmstad 2013-10-19 555555 535554 555555 55  Läs här
Ostkusten 2013-10-26 555555 545555 555555 555 Läs här
Hjo 2014-09-13 555555 555555 555555 55  Läs här
Hjo 2015-09-12                          Läs här
Växjö 2015-09-19                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.84.84.8554.8 4.845554.8 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Växjö 2013-09-21, pris: 2 ökl
En tik som genomför provetpå ett godtagbart sätt. Mattaas något i sitt sökarbete. Kunde vara mer distingt i markeringar. Tillräckligt styrbar för klassen. Väl förd.

Halmstad 2013-10-19, pris: 2 ökl
En tik som utför provet på ett bra sätt. Är väl i hand på dir och gör ett bländande sökarbete. Missar tyvärr i sitt mark arb idag vilket drar ner priset.

Ostkusten 2013-10-26, pris: 1 ökl
En arbetsvillig tik som i god kontakt med sin förare löser provets alla delar på ett bra och tilltalande sätt.

Hjo 2014-09-13, pris: 1 ökl
En samarbetsvillig tik som löser sina uppgifter både på land och vatten på ett övertygande sätt

Hjo 2015-09-12, pris: 3 ekl
En tik som gör ett i stort bra arbete. Större effektivitet på söket samt effektivare vattendirigering behövs för högre pris

Växjö 2015-09-19, pris: 0 ekl
Stoppas pga pip


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-13 / Page updated 13 Oct 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021