Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Gunhills Pisces

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo Gunhills Glitter Och Glamor Norrbotten 2006-07-17 554555 545454 343455 5 5  
Katrineholm 2007-05-12 555555 555555 555555 5 5  
Skellefteå 2007-09-01 443544 455554 339355 5 5  
Skellefteå 2009-07-18                           
Skellefteå 2009-07-19                           
Kiruna 2009-08-22                           
Boden 2009-08-29                           
Kalix 2009-09-12                           
Umeå 2009-09-26                           
Umeå 2009-09-27                           
Lit 2010-08-21                           
Lit 2010-08-22                           
Kiruna 2010-08-28                           
Kalix 2010-09-18                           
Umeå 2010-09-25                           
Gunhills Gnistrande Geist Nyköping 2009-04-24 555555 555545 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.84.84.354.84.8 4.84.854.84.84.5 44.35.54.355 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.84.84.354.84.8 4.84.854.84.84.5 44.35.54.355 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Umeå 2004-09-11                          Läs här
Skellefteå 2005-09-03 555455 355555 544554 5 5 Läs här
Umeå 2005-09-24 454555 355554 555555 5 5 Läs här
Boden 2006-08-05 555555 435556 537455 5 5 Läs här
Piteå 2006-08-19 455555 4455 5 555555 5 5 Läs här
Gällivare 2006-09-02        5        9        Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.554.84.855 3.84.35555 54.364.854.8 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Umeå 2004-09-11, pris: 2 ökl
Mycket effektiv jakthund som löser alla uppgifter på ett bra sätt. Dock önskas mera dirigerbarhet på vatten.

Skellefteå 2005-09-03, pris: 3 ekl
En duglig arbetshund som löser sina uppgifter och arbetar i kontakt med föraren, men behöver stramas upp i dirigeringsarbetet

Umeå 2005-09-24, pris: 2 ekl
En tik som idag i många stycken gör ett bra retrieverarbete, men där samarbetet med föraren på dir uppg måste förbättras

Boden 2006-08-05, pris: 3 ökl
En arbetsvillig tik som löser delar av provet på ett bra sätt. Fimt fältarbete. Bra förljsamhet och samarbete. Belastas idag av sin vilthantering och en glömd markering

Piteå 2006-08-19, pris: 2 ökl
En tik som idag genomför provet på ett utmärkt sätt vad gäller främst sökarbetet, även dir uppg är av god klass. Behöver dock stöd på de två sista vattenmarkeringarna

Gällivare 2006-09-02, pris: 0 ökl
Provet avbryts pga brister i vilthantering


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-04 / Page updated 4 May 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020