Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Flatterhaft Pussy Cat

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Almanza Scene Stealer Flatterhaft Rough Raggdoll Garpenberg 2010-09-04 454555 556525 555355 5 5  
Eskilstuna 2010-09-11 455555 555513 355355 5 4  
Enköping 2010-09-18 555555 555 51 555455 5 5  
Hallstavik 2011-08-27 444555 555552 255335 5 5  
Garpenberg 2012-09-01 455555 555525 555554 5 5  
Enköping 2012-09-15 4555 5  55541 555555 5    
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.84.7555 555.253.22.8 4.2553.84.74.8 5 4.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.24.84.7555 555.253.22.8 4.2553.84.74.8 5 4.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Boxholm 2005-05-01 534535 555555 555555 5 5 Läs här
Gävle 2005-05-21         45         1 1   Läs här
Hunneberg 2007-08-04                          Läs här
Hofors 2007-08-18                          Läs här
Halmstad 2007-10-20                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 534535 54.55555 555553 3 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Boxholm 2005-05-01, pris: 2 ukl
En mycket trevlig tik som till stora delar gör ett fint arbete. Fint markeringsarbete, bra följsamhet och samarbete. Brister tyvärr i sin motivation under det självständiga arbetet. Mycket bra förd.

Gävle 2005-05-21, pris: 0 ukl
Eftersom tiken inte går i vatten avbryts provet.

Hunneberg 2007-08-04, pris: 3 ekl
En tik vars styrka för dagen är sökarbetet. Brister vid vattenarbetet drar för dagen ned priset.

Hofors 2007-08-18, pris: 0 ekl
En tik som inleder prövningen på ett bra sätt. Bra markör. Misslyckas på vatten dirigeringen och slutar arbeta på fält. Prövningen avbrytes

Halmstad 2007-10-20, pris: 3 ekl
En tik som har en del goda retrieveregenskaper. Har sin styrka i det fria arbetet. Helhetsintrycket dras kraftigt ned p g a att effektiviteten går ner där det krävs samarbetsvilja.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-04 / Page updated 4 May 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020