Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Lady Doc's Lost Highway

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Norrbotten 2006-07-17 5224 5 455555 555455 5   Läs här
Gällivare 2006-09-02 543545 555444 544355 5 5 Läs här
Piteå 2007-09-24 545445 555555 455555 5 5 Läs här
Kiruna 2009-08-22                          Läs här
Kiruna 2010-08-28                          Läs här
Kiruna 2011-08-27                          Läs här
Kiruna 2012-08-26                          Läs här
Kiruna 2013-08-24                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 53.33.34.345 4.7554.74.74.7 4.74.74.7455 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Norrbotten 2006-07-17, pris: 3 ukl
En tik som gör ett utm markeringsjobb. Stark i vatten. Fin stadga. Spontan apportering. Brister i att självständigt lösa självständigt söket. Blir störd av situationen och kräver förarens stöttning gör dagens pris

Gällivare 2006-09-02, pris: 2 ukl
En tik som besitter en mängd fina egenskaper. Löser provets alla delar med smärre brister

Piteå 2007-09-24, pris: 2 nkl
Från provstart till provslut ett gediget retriever arbete av en skicklig apportör. Ett viltbyte gör dock ett prisnivån sjunker en del

Kiruna 2009-08-22, pris: 0 ekl
En tik som besitter många goda retrieveregenskaper men som för dagen inte verkar vara i slag. Gör i stort ett godtagbart arbete med undantag för sökarbetet, därav inget pris.

Kiruna 2010-08-28, pris: 3 ekl
En tik som presterar en hel del bra retrieverarbete. Belastningarna ligger idag i sök och dirigeringsarbete

Kiruna 2011-08-27, pris: 3 ekl
En tik som för dagen uppvisar en del goda retrieveregenskaper. Allt för stora brister framför allt i dirigeringsarbetet hindrar dock ett högre pris.

Kiruna 2012-08-26, pris: 0 ekl
En tik som är spontanoch som har bra vilthantering. Gör ett godtagbart sökarb. men får ibland uppmanas att söka vidare. Brister idag allt för mkt i sitt dir- samt mark.arbete för att kunna gå till pris.

Kiruna 2013-08-24, pris: 0 ekl
En flat med en del goda retrieveregenskaper. Utmärkt samarbetsvilja på vatten. Stor vattenpassion och utmärkt markeringsarbete. Något pris kan dock ej utdelas då sökarbetet inte kan avslutas och ett för hårt apportgrepp


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-04 / Page updated 4 May 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020