Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Roghöjdens Fliza Efter Tuva

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Höglandet 2004-07-24 555555 445555 555555 5 5 Läs här
Lärkesholm 2004-09-11 455545 344455 555555 5 5 Läs här
Växjö 2004-09-25 444544 454444 444544 4 5 Läs här
Halmstad 1 2005-04-30                          Läs här
Hunneberg 2005-08-06                555       Läs här
Lärkesholm 2005-09-03 454555 456455 555565 5 5 Läs här
Halmstad 1 2006-04-22 454555 557555 555555 5 5 Läs här
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 555555 556655 455555 5 5 Läs här
Hunneberg 2007-08-04                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.84.554.74.8 4.24.75.34.74.84.8 4.74.94.9554.8 4.8 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Höglandet 2004-07-24, pris: 2 ökl
Arbetar väl på fältet med god marktäckning. Löser vattenmarkeringarna bra även landdirigeringen löses. Har idag lite problem att hålla hunden på vatten tillräckligt långt ut under dirigeringen. I övrigt ett bra arbete

Lärkesholm 2004-09-11, pris: 3 ökl
En hund som varierar något i sitt arbetssätt. Blandar bra med lite sämre arbetsinsatser.

Växjö 2004-09-25, pris: 2 ökl
En tilltalande tik som presterar ett mycket bra arbete dock finnes en viss

Halmstad 1 2005-04-30, pris: 2 ökl
En ivrig hund som arbetar i ett högt tempo. Visar bra markeringsförmåga, samarbetsvilja och vattenarbete. Måste visa bättre stadga.

Hunneberg 2005-08-06, pris: 0 ekl
En tik som brytes på sökarbetet pga viltbyte

Lärkesholm 2005-09-03, pris: 2 ekl
Pigg flattik med mkt arbetslust på land och vatten. Vill dock se större allmän stadga och lyhördhet på pipa, spec på vatten

Halmstad 1 2006-04-22, pris: 2 ökl
En trevlig tik som för dagen har sina förtjänster i sitt markeringsarbete och sitt samarbete vid dirigeringarna. Uppvisar ett gott självständigt arbete till att börja med, men efterhand avtar effektiviteten något. Brister ngt runt sin förare och är n

Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28, pris: 1 ökl
En duktig apportör som klarar alla moment och är under kontroll trots att hon vill mycket.

Hunneberg 2007-08-04, pris: 2 ekl
En arbetsvillig tik vars styrka för dagen är landmarkering, vattendir och sökarbetet. En omständlig landdirigering och vattenmarkering drar för dagen ned priset.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-01-20 / Page updated 20 Jan 2021: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-01-19 / Information from the Swedish Kennel Club 19 Jan 2021