Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Roghöjdens N-Y-Anna

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Almanza Napoleon Bonaparte Flaps Corvette Glasriket 2009-09-05 333443  455 3 455563 3 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 333443  455 3 455563 3 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 333443  455 3 455563 3 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Halmstad 1 2006-04-22 544444 644454 444443 4 5 Läs här
Eksjö 2006-04-29 333555 5355 4 3555 5 5   Läs här
Skedhult 2006-08-26 555555 555555 555555 5   Läs här
Eksjö 2007-04-28 354555 355555 455555 555 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.344.84.84.8 4.84.34.84.854.5 44.84.84.84.74.5 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Halmstad 1 2006-04-22, pris: 2 ukl
Mycket balanserad tik med stort lugn vid föraren. Markerar väl och löser sina uppgifter. Löser fältarbetet med stöd från föraren. Presterar 5 apporter. Någon svaghet i initiativet i sökarb samt behöver stöd för att gå i vid första vattenmark

Eksjö 2006-04-29, pris: 0 ukl
En tik som idag ger ett okoncentrerat intryck och behöver bättre intensitet i sök och markeringsarbete för att kunna nå prislistan

Skedhult 2006-08-26, pris: 1 ukl
En flatungtik med god spontan arbetslust på land och i vatten. Apporterar vårdat och följsamt på komando. Störs lite av sin förares onödiga fotkomandon. Nervositet?

Eksjö 2007-04-28, pris: 2 ökl
En arbetsvillig tik med bra inställning till uppgiften. Gör ett i stort bra arbete. Brister för dagen vid vattendirigeringen vilket motiverar priset.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-27 / Page updated 27 Jul 2020: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020