Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Shootdog Golden Creamy Holly

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hjo 2017-07-21                          Läs här
Hjo 2018-07-27                          Läs här
Hjo 2019-07-20                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat                         
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hjo 2017-07-21, pris: 3 ekl
En tik som arbetar sig igenom hela prövningen men tappar effektivitet stundtals p g a den låga farten.

Hjo 2018-07-27, pris: 3 ekl
En tik som genomför dagens prövning på ett prisvärt sätt. Önskar högre fart, bättre hörbarhet på signalerna. Sammantaget så hamnar hunden näst längst ned på prislistan.

Hjo 2019-07-20, pris: 1 ekl
Inleder sökarbetet ngt okoncentrerat, arbetar sedan upp sig efterhand. Utm markerings- o dirigeringsarbete såväl på land som i vatten.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-01-24 / Page updated 24 Jan 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-01-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jan 2020