Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Höghedens Kayenne

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Rockdove's Toffy Gentleman Stjärnglimtens Epson Hunneberg 2003-08-02 555555 555555 555555 5 5  
Stjärnglimtens Extasia Sala 2003-08-17 433433 444444 444444 4 4  
Nyköping 2003-09-12 554445 555455 555445 5 5  
Stjärnglimtens Extra Lillsjön 2007-09-08 555555 455555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.84.54.34.54.34.5 4.54.84.84.54.84.8 4.84.84.84.54.54.8 4.8 4.8
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Stjärnglimtens Felicia Medskog 2003-08-16 554555  55545 545555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 554555  55545 545555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.84.64.24.64.44.6 4.54.84.84.64.64.8 4.84.64.84.64.64.8 4.8 4.8
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-18 / Page updated 18 May 2019: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019