Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Respons Jinglande Jazzbit-Ten

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Karvin Inside Edition Respons Piffiga Pocket-Ten Älmsta 2010-05-11 444445 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 444445 555555 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Dream Max Björn Borg Respons Rigorösa Rackartant-Ten Villingsberg 2016-07-23 323323 2455 3 455453 4    
Genomsnitt för ovanstående kull 323323 2455 3 455453 4  
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.533.53.534 3.54.55554 4.5554.554 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Väddö 2007-05-14 333333 355553 344444 4   Läs här
Rättvik 2007-07-21 5              29455 5   Läs här
Munktorp 2007-08-18 555555 555555 545555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.344444 455554 43.364.34.74.7 4.7 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Väddö 2007-05-14, pris: 3 nkl
En lugn behaglig tik. Sökarbetet borde vara effektivare och så även apporteringslusten

Rättvik 2007-07-21, pris: 0 nkl
Prövningen avbryts p.g.a. apporteringsfel

Munktorp 2007-08-18, pris: 1 nkl
Gör ett mycket gediget välmotiverat och självständigt arbete med god intensitet och snabba resultat. Uppträder med god följsamhet är lugn och stabil i alla situationer.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-26 / Page updated 26 Oct 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Oct 2020