Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Aqua Seer's First Wish

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Söderköping 2017-05-13                          Läs här
Enköping 2019-09-07                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat                         
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Söderköping 2017-05-13, pris: 0 nkl
Brister i sitt utförande av apporteringsarbetet, där allt vilt läggs ner undeer inleverering.

Enköping 2019-09-07, pris: 0 nkl
En tik med god mark.förmåga. Samarbetsviljan behöver arb upp för att bli effektivare i arb. Brister i app.lusten, avbrutna inlev, söker med vilt i munnen, viltet kvar i marken. Prövningen avbryts inledningsvis i sökarb.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-01-24 / Page updated 24 Jan 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-01-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jan 2020