Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Havtornets Tempranillo

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Mighty Duck's Panther Goldhöjdens Corneille Villingsberg 2016-07-23 5355 5 555552 5555        
Kristianstad 2017-04-22                           
Hjo 2018-07-27                           
Goldhöjdens Lamken Villingsberg 2016-07-23 555555 555455 555555 55   
Ransjön/Sunne 2016-08-20                           
Hjo 2017-07-21                           
Västra Värmland 2017-09-02                           
Vaxholm 2018-05-10                           
Hjo 2018-07-27                           
Järvsö 2018-09-29                           
Järvsö 2018-09-30                           
Goldhöjdens Loreley Villingsberg 2016-07-23 334443 345553 355545 55   
Helsingborg 2017-05-06                           
Hjo 2017-07-21                           
Hjo 2018-07-27                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.33.74.74.74.54.3 4.34.754.753.3 4.35554.55 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.33.74.74.74.54.3 4.34.754.753.3 4.35554.55 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ljungby Smålan 2016-05-12                          Läs här
Villingsberg 2016-07-23                          Läs här
Halmstad 2016-10-23                          Läs här
Hjo 2017-07-21                          Läs här
Vallentuna 2017-09-24                          Läs här
Halmstad 2017-10-14                          Läs här
Hjo 2018-09-29                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat                         
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Ljungby Smålan 2016-05-12, pris: 2 ekl
Har idag lite problem med landmarkeringarna. Även dirigeringen kunde lösas exaktare på land. Gör däremot ett bra arbete på driven.

Villingsberg 2016-07-23, pris: 3 ekl
En tik som löser en del uppgifter på ett godtagbart sätt, men alltför stora brister vid sökarbetet, avgör dagens pris.

Halmstad 2016-10-23, pris: 0 ekl
Glad hund som saknar för dagen lydnad. Måste vara mer ihand på dir. och under stöttning bra viltbeh bra vattenarb på mark. Belastas av dir.arb som misslyckas på vatten, därför inget pris idag.

Hjo 2017-07-21, pris: 3 ekl
En arbetsvillig tik som i stort löser sina uppgifter. Behöver mer samarbetsvilja för att få full utdelning.

Vallentuna 2017-09-24, pris: 2 ekl
En tik som i flera avseenden utför att gediget arbete. Markeringsarbetet är idag inte helt tillfyllest.

Halmstad 2017-10-14, pris: 2 ekl
En goldentik i fint samarbete med sin förare som löser dagens uppgifter bra men tröga inleveranser drar ner helhetsintrycket ngt.

Hjo 2018-09-29, pris: 3 ekl
En tik som genomför provets alla delar. En gör ett fullgott sökarbete, mattas lite på slutet. Kan dirigeras både på land o vatten, på vatten onödigt många signaler. Gör en bra landmark., men behöver mkt stöttning på vatten.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-18 / Page updated 18 May 2019: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019