Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Vildsilkes Cornelia

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Respons Specialist-Ten Vildsilkes Ellen Skaraborg 2007-05-05 433535 455555 555555 5 5  
Ed 2007-09-08 344545 245355 555555 555  
Sunne 2007-09-29                           
Väse 2007-09-29 3    4 344444 444 55 5 5  
Vildsilkes Esther Enköping 2007-09-22 434444 444443 344455      
Sunne 2007-09-29                           
Genomsnitt för ovanstående kull 3.53.33.74.73.74.5 3.34.34.544.54.3 4.34.54.54.755 555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.53.33.74.73.74.5 3.34.34.544.54.3 4.34.54.54.755 555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sunne 2003-09-27 555545 555552 555555 5   Läs här
Hunneberg 2004-07-31 634434 545553 555521 1 3 Läs här
Ed 2004-09-04 555455  55555 455553 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 5.34.34.74.344.7 54.75553.3 4.755543 3.7 4
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sunne 2003-09-27, pris: 2 nkl
En tik med behagligt uppträdande. Arbetar lugnt och sansat. Övervinner efter hand en viss ängslan för ngt farligt i terrängen.

Hunneberg 2004-07-31, pris: 0 nkl
En följsam tik som löser det mesta av uppgifterna på land på ett trevligt sätt, även om fart o intensitet kunde vara högre. Brister i dag på vattenarbetet.

Ed 2004-09-04, pris: 1 nkl
En väl genomarbetad hund som är en duktig viltfinnare. Utm apporteringar. Kort tvekan vik vatten föranleder ingen prisnedsättning.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-05-01 / Page updated 1 May 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2020