Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Tekla

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Lärkesholm 2003-09-06 423435 455431 345455 5 5 Läs här
Lärkesholm 2004-09-11 455455 445555 555555 555 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 43.54445 44.554.543 44.554.555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Lärkesholm 2003-09-06, pris: 0 ökl
En goldentik som gör fina markeringslösningar och uppvisar försttklassigt näsarbete. Brister ännu i tillit till förarens tecken & signaler samt brister i apporteringslust. Går ifrån vilt.

Lärkesholm 2004-09-11, pris: 2 ökl
En tikk med bra arbetslust. Missar lite på både dirigering och markering.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-25 / Page updated 25 Jul 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020