Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Blågul's Allra Coolaste Polare

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Villingsberg 2016-07-23 455555 445355 555555 55  Läs här
Blekinge 2016-08-21 454555 455555 555555 55  Läs här
Boxholm 2016-08-28                          Läs här
Borås 2016-09-03                          Läs här
Hjo 2016-09-11                          Läs här
Hjo 2017-07-21                          Läs här
Hjo 2018-07-27                          Läs här
Mjöbäck 2018-08-04                          Läs här
Hjo 2019-07-20                          Läs här
Forsvik 2019-08-04                          Läs här
Borås 2019-09-21                          Läs här
Nol 2019-09-25                          Läs här
Växjö 2019-09-28                          Läs här
Växjö 2020-09-20                          Läs här
Vittsjö 2020-10-11                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 454.5555 44.55455 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Villingsberg 2016-07-23, pris: 2 ökl
En arbetsvillig hund med mkt bra sökegenskaper, bra vattendir.arbete o mark.arbete. Belastas ngt av stadga o omständig land mark.arbete.

Blekinge 2016-08-21, pris: 2 ökl
En hund som utför ett förtjänstfullt retr.arb. Brister i samarb vid dir och bättre marktäckn önskvärt på fältarb. En god markör, bra viltbehandling.

Boxholm 2016-08-28, pris: 3 ökl
En kille som börjar ngt okoncenterat och behöver förarstöd, behövs även vid vattenmark., som gör att hans betyg dras ner rejät. Bra sök. God dirigerbarhet. Fin apportering.

Borås 2016-09-03, pris: 0 ökl
En hane som i stort sett gör ett bra markeringsarbete. Brister för dagen i samarbetsviljan vid vattendirigeringen samt i apportgrepp som är alltför hårt för duva varvid domaren avbryter provet.

Hjo 2016-09-11, pris: 0 ökl
En hane som genomför delar av provet på ett bra sätt. Gör ett bra markeringsarbete. Förstör en duva vilket bestämmer dagens pris.

Hjo 2017-07-21, pris: 2 ökl
En hane som genomför större delen av provet på ett bra sätt. Hans markeringsförmåga gör att inte högsta pris kan utdelas.

Hjo 2018-07-27, pris: 1 ökl
En väl genomarbetad hund som löser alla uppgifter på ett önskvärt sätt. Trevligt förd.

Mjöbäck 2018-08-04, pris: 3 ökl
En hund med stor apporteringsvilja och viltfinnarförmåga. Bristen idag är dirigeringen på land samt landmarkering nr 2.

Hjo 2019-07-20, pris: 1 ekl
En alltigenom utmärkt jakthund. Uppvisar mycket bra markerings-, dirigerings- och sökegenskaper.

Forsvik 2019-08-04, pris: 3 ekl
En hane som gör mkt bra dirigering både på land och vatten. Behöver en del stöd på 1:a vattenmark. Täcker marken på söket bra men får inte riktigt utdelning på nedlagt arbete.

Borås 2019-09-21, pris: 0 ekl
Hunden verkar idag inte förstå sina uppgifter. Söker ej, sedan provad på en dirigering som ej lyckades samt en dubbelmark, varav den ena hämtades.

Nol 2019-09-25, pris: 0 ekl
En hund som gör en utmärkt vattenmarkering och en godkänd vattendirigering. Idag blir sökarbetet ineffektivt och hunden blir frågande. Tillsammans med ett bristande minne på landmark och en omständlig landdirigering kan hunden ej gå till pris.

Växjö 2019-09-28, pris: 0 ekl
En arbetsvilig goldenhane som idag gör ett utmärkt sökarbete. Behöver bli mer distinkt i sitt markeringarbete för att lösa uppgifterna. Även lyssna på sin förares tecken o signaler. Avslutar dock med en fin dir på vatten. Trevligt förd.

Växjö 2020-09-20, pris: 3 ekl
En hane som för dagen har sin styrka i det självständiga arbetet. Besitter många fina retrieveregenskaper.

Vittsjö 2020-10-11, pris: 0 ekl
En goldenhane som för dagen inte riktigt är på tå för klassen. Måste visa bättre självständighet och utföra ålagt arbete med mindre signaler och hjälp.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-16 / Page updated 16 Oct 2021: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021