Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Pickups Zamba

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Av Melica Castor Sörgoldens Evinrude Hunneberg 2007-08-04 443554  55554 345455 5 5  
Lit 2007-08-11 444555 444441 444444 4 5  
Alingsås 2007-09-24 555555 4555 4 455555 5    
Ostkusten 2008-05-10                           
Gällö 2008-05-24 454445 555555 455555 555  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.544.84.84.8 4.34.84.84.84.73.5 3.84.54.84.54.84.8 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Aim High Donnas Timmy Sörgoldens Nonstop Hera Hunneberg 2016-08-06                           
Genomsnitt för ovanstående kull                         
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.34.544.84.84.8 4.34.84.84.84.73.5 3.84.54.84.54.84.8 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Halmstad 2003-05-03 433444 445533 555455 3 5 Läs här
Hunneberg 2003-08-02 554555 555555 555555 5 5 Läs här
Skaraborg 1 2004-04-24 554555 445555 555555 5 5 Läs här
Boxholm 2004-05-01 534445 555555 455455 4 5 Läs här
Boxholm 2004-05-02 444445 345555 455554 3 5 Läs här
Väse 2004-05-22 455555 555555 555645 5 5 Läs här
Hunneberg 2004-07-31 555555 535553 555555 5 5 Läs här
Lit 2004-08-14 5  5 5 455455 555555 5   Läs här
Lit 2007-08-11                          Läs här
Ransjön 2007-08-25                          Läs här
Ransjön 2007-08-26                          Läs här
Väse 2007-09-29                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.64.34.14.64.64.9 4.44.454.94.84.5 4.8554.94.94.9 4.4 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Halmstad 2003-05-03, pris: 0 ukl
En tik som för dagen ej utför ett tillfredställande sökarbetet bla åga osäkerhet i sökarbetet.

Hunneberg 2003-08-02, pris: 1 ukl
Är en gold markör på land och vatten löser även fältarbetet på ett godtagbart sätt. Spontan apportör som visar god stadga.

Skaraborg 1 2004-04-24, pris: 2 ökl
Ett trevligt ekipage som utför dagens aprbete på ett förtjänstfullt sätt. Har i dag en del brister i sitt mark.arb. och sökarbete

Boxholm 2004-05-01, pris: 2 ökl
En tik som visar upp många goda retrieveregenskaper. Gör dessutom ett mycket bra arbete förutom på det avslutande walk-upsöket där hunden inte når upp till någon som helst effektivitet.

Boxholm 2004-05-02, pris: 3 ökl
En tik som genomför provet på ett godtagbart sätt, där större inspiriation inför arbetsuppgifterna skulle höja effektiviteten

Väse 2004-05-22, pris: 1 ökl
En trevlig tik som genomför provet på ett bra sätt. Mycket bra markeringsarbete o dirigeringar. Ett utmärkt sök avslutar prövningen. Fint förd.

Hunneberg 2004-07-31, pris: 3 ökl
En tik som har svärt med markering på land och som hänger över enstaka vilt men som i övrigt löser sina uppgifter.

Lit 2004-08-14, pris: 0 ökl
En mkt trevlig ung goldentik som genomför stora delar av provet på ett ba sätt. Mkt fint vattenarbete. Blir tyvärr halt och kan ej fullfölja provet.

Lit 2007-08-11, pris: 3 ekl
En tik som gör ett gott markeringsjobb. God apportering. Belastar sig för dagen i effektiviteten samt dirigerbarheten därav dagens pris.

Ransjön 2007-08-25, pris: 3 ekl
En tik som för dagen är något ohörsam mot sin förare. Hon gör ett utmärkt landarbete vad gäller markering och dirigering. Inleder söket förtroendeingivande men mattas mot slutet av prövningen. Den sammanlagda variationen i dagens arbete motiverar da

Ransjön 2007-08-26, pris: 2 ekl
En tik som för dagen är en utmärkt markör. Hon låter sig så småningom styras på vattendirigeringen. Något orolig i förflyttning. Inleder söket övertygande för att därefter mattas något. (Följer inte upp vittring)

Väse 2007-09-29, pris: 0 ekl
En tik som för dagen visar för stora brister vid sökarbetet och vid vattendirigeringen för att kunna tilldelas pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-18 / Page updated 18 May 2019: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019