Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Aqua Seer's Love to Win

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Höghedens Ull Aqua Seer's Once A Hunter Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134335 534335 554332 443224 135423 153542 144125 112121
Aqua Seer's Once and Always A Bitch Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134335 534325 544222 533521 135423 135521 355215 431121
Aqua Seer's Once and For All Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 344425 545212 443333 555545 544542 144324 215521
Aqua Seer's Once in A Lifetime Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 454424 211111 111112 134114 155551 333114 114431
Aqua Seer's Once in A While Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134325 534425 544224 423524 145112 254552 144132 112221
Aqua Seer's Once in Heaven Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144111 134325 544232 433323 155423 155552 111115 432221
Aqua Seer's Once in Love Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 444335 445112 442323 135323 155552 355145 433121
Aqua Seer's Once Upon A Time Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 544335 544332 443321 144424 154552 245325 111121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.642.82.64.54 3.643.42.44.94.5 3.83.9222.13.8 3.12.63.122.61.5 3.84.83.323.41.6 4.64.454.41.81.9 3.83.91.624.42.3 1.82.52.12.11
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.73.2 3.13.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.72.12.41.2 3.84.42.91.82.91.5 4.3443.51.91.8 2.93.12.12.13.21.7 1.821.31.71.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Kopparhults Poker Aqua Seer's Steel Wheel Almunge 2019-04-14 1      144445 534445 254425 444342 145424 155551 245335 232111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.73.2 3.13.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.72.12.41.2 3.84.42.91.82.91.5 4.3443.51.91.8 2.93.12.12.13.21.7 1.821.31.71.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.742.92.84.64.1 3.643.42.64.94.2 3.93.92.222.43.8 3.22.83.12.22.61.4 3.84.83.323.41.6 4.74.454.41.71.9 3.841.82.14.42.2 1.92.4221
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.73.2 3.13.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.72.12.41.2 3.84.42.91.82.91.5 4.3443.51.91.8 2.93.12.12.13.21.7 1.821.31.71.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-07-25 / Page updated 25 Jul 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-07-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jul 2020