Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Tultgårdens Mm Marabou

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Honey Eve's Harlequin Tultgårdens Soliga Malört Knivsta 2015-10-03 1      134325 533335 411111 111113 345112 355442 222231 113311
Genomsnitt för hela rasen   3.13.732.43.73.2 3.23.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.62.12.41.3 3.84.42.81.82.91.5 4.33.943.51.91.8 2.93.12.12.23.41.7 1.821.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Sörbäcks Colourful Quatro Tultgårdens Soliga Kanel Norrtälje 2020-08-02 1      134435 534425 534232 333521 222223 355551 222315 111233
Genomsnitt för hela rasen   3.13.732.43.73.2 3.23.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.62.12.41.3 3.84.42.81.82.91.5 4.33.943.51.91.8 2.93.12.12.23.41.7 1.821.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   343.52.555 33.53.52.554.5 22.51.521.52 2231.522.5 33.51.51.52.53 554.54.51.52 222.5231 122.522
Genomsnitt för hela rasen   3.13.732.43.73.2 3.23.83.22.43.83.2 3.232.12.11.83.4 2.82.62.62.12.41.3 3.84.42.81.82.91.5 4.33.943.51.91.8 2.93.12.12.23.41.7 1.821.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-26 / Page updated 26 Oct 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Oct 2020