Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Höghedens Kayenne

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Gold-Queens Eros Stjärnglimtens Dickens Kungälv 1999-10-17        11 544 444141 422144 343411 251135 344441
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.732.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Rockdove's Toffy Gentleman Stjärnglimtens Elliot Vänersborg 2002-04-14        11 444 535453 143355 433331 152145 335531
Stjärnglimtens Emser Vänersborg 2002-04-14        11 444 531444 533154 341232 423134 515532
Stjärnglimtens Epson Vänersborg 2002-04-14        11 443 533342 423153 343332 452135 514531
Stjärnglimtens Exita Vänersborg 2002-08-03     1     444 433444 223153 221221 221134 514421
Stjärnglimtens Extasia Tullinge 2002-06-09        11 444 442453 123154 443241 343134 414433
Stjärnglimtens Extra Vänersborg 2002-04-14        11 444 433441 423133 232231 423135 554431
Genomsnitt för ovanstående kull           443.8 4.53.22.83.84.32.8 2.82.531.34.73.7 33.32.22.331.3 33.32.313.24.5 4.524.34.52.81.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.732.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Joe's James Bond Stjärnglimtens Fantasia Knivsta 2003-09-13     1     443 431333 543153 541312 321334 244331
Stjärnglimtens Felicia Sunne 2003-04-05     1     444 433444 423154 533322 251335 255431
Stjärnglimtens Figaro Sunne 2003-04-05     1     433 434211 133153 323422 151235 154431
Stjärnglimtens Fritiof Sunne 2003-04-05     1     434 434442 334154 233232 332234 445431
Genomsnitt för ovanstående kull           43.53.5 4333.332.5 3.333.3153.5 3.832.5322 2.33.81.32.534.5 2.34.54.53.831
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.732.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.13.83.7 4.33.233.43.82.5 3.12.631.24.73.6 3.33.32.42.72.51.5 2.63.61.81.53.14.5 3.53.14.44.231.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.732.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-11-29 / Page updated 29 Nov 2019: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-11-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Nov 2019