Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Tultgårdens Vichy Noveau

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Höghedens Kapris Tultgårdens Gossen Från Byn Edsberg 2004-09-04   1 1     343 444221 133143 241151 5            
Tultgårdens Gossen Från Skogen Edsberg 2004-09-04     1     334 333442 243154 232212 151112 132333
Tultgårdens Gossen Från Ängen Edsberg 2004-09-04   1 1     344 434211 143154 241241 221224 144215
Genomsnitt för ovanstående kull           33.73.7 3.73.33.72.72.31.3 1.33.7314.73.7 23.71.31.73.31.3 2.73.511.51.53 13.532.524
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.72.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Hedetorpets Amigo Tultgårdens Flickan Från Landet Edsberg 2006-09-10     1     444 442442 243111 141232 233323 523443
Tultgårdens Gossen Från Höjden Edsberg 2006-09-10     1     433 334342 233154 231141 151124 513431
Tultgårdens Gossen Från Mon Edsberg 2006-09-10     1     434 433111 143133 232341 153124 333114
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.7 3.73.332.731.7 1.73.73132.7 1.73.31.323.71.3 1.34.32.31.723.7 4.32332.72.7
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.72.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Höghedens Lord Mac Leod Tultgårdens Gossen Med Go Edsberg 2007-09-15     1     444 234111 143153 231331 323112 113434
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.72.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Chamorels Lunarstorm Tultgårdens Flickan Med Finess Almunge 2009-09-13     1     433 311111 123111 131221 321112 523214
Tultgårdens Flickan Med Karisma Almunge 2008-09-28     1     443 241332 233111 142341 323125 311114
Tultgårdens Flickan Med Klass Almunge 2008-04-27     1     444 431333 344123 331131 321124 523332
Tultgårdens Flickan Med Stil Karlshamn 2008-11-16     1     443 453445 533155 231511 351314 154444
Tultgårdens Gossen Med Charm Almunge 2008-09-28     1     433 332111 142154 442141 322212 134331
Tultgårdens Gossen Med Mod Almunge 2008-09-28     1     443 332331 122111 121211 241124 524213
Genomsnitt för ovanstående kull           43.73.2 3.23.21.72.52.52.2 2.232.812.52.5 23.21.32.32.51 2.82.81.51.51.53.5 3.32.53.22.52.23
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.72.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.83.63.5 3.33.22.62.52.51.8 1.83.42.913.32.8 1.93.31.32.231.2 2.53.31.81.51.63.3 32.43.12.82.33.2
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.3 2.72.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.21.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-26 / Page updated 26 Oct 2020: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Oct 2020