Information om jaktavlade labradorer från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for jaktavlad labrador
Streamlight's Brave Citrine

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Moorman's Arcturus Klintå's Snögubbe Järvsö 2005-08-27 2       4443      44   4  
Klintå's Snöloppa Örnsköldsvik 2004-08-28 554555 555555 555555 5 5  
Umeå 2004-09-11 555545 444444 444445 5 5  
Härnösand 2005-08-27 555555 544445 555555 555  
Skellefteå 2005-09-03 555555 355555 555555 5 5  
Sundsvall 2005-09-10 655545 345555 557555 5 5  
Umeå 2005-09-24 455555 545555 555555 5 5  
Sundsvall 2006-09-02                           
Umeå 2006-09-23                           
Härnösand 2007-07-22                           
Luleå 2007-08-04                           
Lit 2007-08-11                           
Örnsköldsvik 2007-08-18                           
Sexdrega 2007-09-07                           
Piteå 2007-09-22                           
Umeå 2007-09-29                           
Klintå's Snölykta 554555 556465 554555 5 5  
Piteå 2004-09-18 555555 555545 555555 5 4  
Klintå's Snöstjärna Claestorp 2005-05-07 445555 555555 555555      
Våmhus 2005-07-30                           
Stockholm 2007-08-25                           
Siggefora 2007-09-08                           
Väse 2007-09-29                           
Norrköping 2008-08-16                           
Ostkusten 2008-08-16                           
Klintå's Snöängel Härnösand 2004-08-21 554555 545555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.94.754.85 4.54.54.84.64.64.9 4.94.954.94.84.9 554.8
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.64.94.754.85 4.54.54.84.64.64.9 4.94.954.94.84.9 554.8
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
555555 555555 555555 5   Läs här
554554 555555 555555 5 5 Läs här
Umeå 2004-09-11                          Läs här
Piteå 2005-08-13                          Läs här
Umeå 2005-09-24                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 554.5554.5 555555 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 ökl
En tik med mkt stor arbetskapacitet. Sprudlar av arbetsglädje.

Prov, pris: 1 ökl
En intensiv och arbetsvillig tik som jobbar i fint samspel med sin förare. Presenterar effektiva dirigeringar och distinkt markeringsarbete. Större effektivitetunder sökarbetet önskas.

Umeå 2004-09-11, pris: 1 ekl
En i alla avseenden utmärkt apportör i mycket gott samarbete med föraren.

Piteå 2005-08-13, pris: 2 ekl
En behaglig tik som löser alla uppgifter. Skulle doch önskas bättre åtlydnad av tecken och signaler vid landdirigering.

Umeå 2005-09-24, pris: 1 ekl
En hund som har sina stora förtjänster i ett utomordentligt sökarbete samt i sinfina följsamhet. Har för dagen lite problem med sin vattendirigering.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-29 / Page updated 29 May 2024: jaktavlad_labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024