Information om jaktavlade labradorer från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for jaktavlad labrador
Flaxarnas Eddie Murphy

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
555555 545555 555555 5 5 Läs här
54 555 545555 555555 5 5 Läs här
                         Läs här
                         Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 54.55555 545555 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 ökl
Jobbar effektivt med god marktäckning i fältet. Gör ett bra markeringsarbete på vatten. Har lite problem med arkeringarna på land. Löses dock. Är fullt dirigerbar på land och vatten. Spontan apportör med snabba inlev.

Prov, pris: 1 ökl
En hund som besitter alla de egenskaper en retriever ska ha. Arbetar sig genom dagens prövning med stor effektivitet.

Prov, pris: 3 ekl
En hund med många förtjänster som belastas av brister i sökarbete och dirigeringarna.

Prov, pris: 1 ekl
En utm apportör. Effektiv i självständigt arbete och väl i hand under hela provet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-29 / Page updated 29 May 2024: jaktavlad_labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024