Information om jaktavlade labradorer från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for jaktavlad labrador
Carmal's Forever Genuine

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Duvkullans Spero Skybar Attention Ostkusten 2006-05-06 453555 555555 545555 5 5  
Ostkusten 2006-05-06 555555 555555 554455 5 5  
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 554555 445455 555555 555  
Lärkesholm 2007-09-01 444455 445555 555555 555  
Växjö 2007-09-29 554554 555555 555855 5 5  
Karlskrona 2007-10-06 553554 455555 555555 5 5  
Halmstad 2008-04-26 554555 545555 555555 5 5  
Växjö 2008-05-03 453644 445255 545455 5 5  
Ostkusten 2008-05-10 555555 555555 555555 555  
Lärkesholm 2008-09-06 555555 555555 555555 5 5  
Ivösjön 2008-10-25                           
Jönköping 2008-11-01                           
Jönköping 2008-11-02                           
Höglandet 2009-08-22                           
Glasriket 2009-09-05                           
Skåne 2009-09-12                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74.9454.94.7 4.64.654.655 54.84.95.155 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Moorman's Macaw Skybar Buxom Eksjö 2009-04-25             2 1           
Växjö 2009-05-02                           
Trekanten 2009-10-03 455555 555545 554555 5 5  
Jönköping 2010-10-30 555555 545555 535555 555  
Lenhovda 2011-05-07 254535 235545 455554 4 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.754.754.35 44554.34.3 3.84.34.7554.7 4.755
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Garronpoint Mole Skybar Collateral Eskilstuna 2009-09-12 444545  54554 455455   5  
Veckholm 2011-05-08 555555 555555 555455 5    
Falun 2011-08-03 2      148155 535555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.74.54.554.55 34.75.73.754.7 4.74.354.355 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Brindlebay Bonus Skybar Exception Lit 2015-08-22 455555 555555 544555 55   
Lit 2015-08-23 555555 555555 555555 55   
Lit 2016-08-20                           
Lit 2017-08-19                           
Järvsö 2017-09-23 554555 535555 543555 55   
Järvsö 2017-09-24 2      155555 5555    5   
Genomsnitt för ovanstående kull 454.7555 44.55555 54.54.3555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.34.94.354.84.8 4.24.55.14.64.94.8 4.74.64.8554.9 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
                         Läs här
                         Läs här
Skåne Mitt 2005-04-23 555555 455555 555555 555 Läs här
Eksjö 2005-04-30 332555 255555 555555 5 5 Läs här
Skedhult 2005-08-27                          Läs här
Skaraborg 2 2005-09-17 455555 345555 555555 5 5 Läs här
Växjö 2005-09-24                          Läs här
Väse 2005-10-01 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.54.3555 3.54.85555 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 2 ukl
En glad hund som löser provet flott i fint samarbete med föraren. Men kommer inte helt i topp p g a att den missar en markering på vatten.

Prov, pris: 1 ukl
Ett väldigt bra genomfört prov.

Skåne Mitt 2005-04-23, pris: 2 ökl
En tik som besitter alla de egenkaper en retriever ska ha. Arbetar sig igenom prövningen på ett föredömligt sätt förutom på dirigeringsarbetena. Det finns ingenorsak till att hunden missar dirigeringarna, fixa till det så kommer hunden gå mycket lån

Eksjö 2005-04-30, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik med stor potential men som idag har allt för stora brister isök och samarbetsvilja för att kunna gå till pris.

Skedhult 2005-08-27, pris: 3 ökl
Arbetar gott och löser uppgiften fint. Belastas idag av osäkert markeringsarbeteoch olydighet på landdirigeringen.

Skaraborg 2 2005-09-17, pris: 2 ökl
En mycket trevlig tik som uppvisar mycket stor arbetslust och hon har sina förtjänster i sitt fältarbete men brister en del i sitt samarbete och vattenarbete vilket motiverar priset.

Växjö 2005-09-24, pris: 3 ökl
Ett bra team. Bra förd. Visar ett bra sök. Bör vara mer säker på markering och dirigering. Bra potensial.

Väse 2005-10-01, pris: 1 ökl
Mycket trevlig tik som har stora förtjänster i sitt samarbete och sitt självständiga arbete. Brister något i sitt markeringsarbete på land, men hon uppvisar en helhet som räcker hela vägen idag.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-29 / Page updated 29 May 2024: jaktavlad_labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024