Information om jaktavlade labradorer från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for jaktavlad labrador
Brindlebay Bonus

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Moorman's Look Alike Find-it Bizzi Bi Borås 2009-08-29 555555 555555 555555 5    
Find-it Jumping Jack Höglandet 2009-08-22 453555 555555 555555 5 5  
Nymölla 2009-09-28 545545 5555 5 555555 5 5  
Skåne 2010-09-11                           
Karlskrona 2010-10-02 555555 555555 555555 5 5  
Blekinge 2011-04-16                           
Höglandet 2011-08-20                           
Skåne 2011-09-17                           
Karlskrona 2011-10-01                           
Halmstad 2011-10-22                           
Karlskrona 2013-09-14                           
Helsingborg 2013-09-28                           
Nässjö 2014-07-26                           
Osby 2015-08-22                           
Växjö 2015-09-19                           
Find-it Super Turbo Bosarp 2010-09-04 455555 555255 555455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.84.654.85 5554.455 5554.855 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Bergsandens Mists of Avalon Bergsandens Fore My Last Penny Bosarp 2009-09-05 555555 535555 555555 5    
Bräkne-Hoby 2009-10-29 555555 555555 555555 5    
Karlskrona 2010-10-02 555555 555555 555555 5 5  
Blekinge 2011-04-16                           
Ostkusten Höst 2011-08-13 555555 455555 555555 5 5  
Växjö 2011-09-24                           
Karlskrona 2011-10-01                           
Ivösjön 2011-10-16                           
Nässjö 2013-07-27                           
Karlskrona 2013-09-14                           
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 4.84.55555 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Billowhiz Silver Spirit Guns Gem Blaze Linköping 2011-05-14 555555 555555 555555 5 5  
Boxholm 2013-08-30 455555 435555 555555 5 5  
Askeby 2013-09-21 455555 355545 456355 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.355555 44.3554.75 4.755.34.355 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Bergsandens Days of Glory Bergsandens Xavier Växjö 2014-09-20 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 555555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Carmal's Forever Genuine Skybar Exception Lit 2015-08-22 455555 555555 544555 55   
Lit 2015-08-23 555555 555555 555555 55   
Lit 2016-08-20                           
Lit 2017-08-19                           
Järvsö 2017-09-23 554555 535555 543555 55   
Järvsö 2017-09-24 2      155555 5555    5   
Genomsnitt för ovanstående kull 454.7555 44.55555 54.54.3555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Airotkivs Beyoncé Airotkivs Hilding Nässjö 2013-07-27 555555  45555 555555 5    
Hunneberg 2015-08-01 343555 345555 555555 55   
Jönköping 2015-08-15 555555 555555 555555 55   
Hjo 2015-09-12 555555 555555 555555 5 5  
Hunneberg 2016-08-06                           
Osby 2016-08-20                           
Hjo 2017-09-30                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.84.5555 4.34.55555 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Fräsch & Sund Tee For Find-it Find-it For Tiger Tee Sala 2013-08-17 554555 555551 555555 5    
Kuså 2014-07-31 434545 545555 555455 5    
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54454.55 54.55553 5554.555 5  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.54.84.754.95 4.54.654.954.8 54.94.94.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Glasriket 2006-09-09 644545 555555 454555 5 5 Läs här
Skedhult 2007-08-25 555555 455555 355555 555 Läs här
Växjö 2007-09-29 455555 455555 539855 5 5 Läs här
Karlskrona 2007-10-06 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Månsarp 2007-10-24 455555 445355 544454 5 4 Läs här
Skåne Mitt 2008-04-12 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Hunneberg 2008-08-02                          Läs här
Ostkusten 2008-08-16                          Läs här
Svängsta 2008-09-13                          Läs här
Ostkusten 2009-08-15                          Läs här
Höglandet 2009-08-22                          Läs här
Skåne 2009-09-12                          Läs här
Växjö 2009-09-26                          Läs här
Halmstad 2009-10-24                          Läs här
Älvsborg 2010-07-31                          Läs här
Höglandet 2010-08-21                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.84.84.854.85 4.54.854.755 4.54.55.35.354.8 554.8
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Glasriket 2006-09-09, pris: 2 nkl
En mycket tilltalande hane. Han är en utmärkt markör både på land och vatten. Han inleder sökarbetet på ett utmärkt sätt men tappar något tyvärr i sin effektivitet vilket sätter dagens pris.

Skedhult 2007-08-25, pris: 2 ökl
En härlig hund med rätt attityd till sin uppgift. Genomför dagens prov på ett mycket förtjänstfullt sätt. Gör bra markeringsarbete. Tar för sig bra på söket och visar god samarbetsvilja. Visar tveksamhet vid båda vattenmarkeringarna vilket drar ner h

Växjö 2007-09-29, pris: 0 ökl
En hane som löser de flesta uppgifter på ett bra sätt. Något omständig i sitt dirigeringsarbete. Genomgående ovilliga avlämningar. Skadar tyvärr 2 vilt varför inget pris kan utdelas.

Karlskrona 2007-10-06, pris: 1 HP ökl
En hane som visar mycket stor arbetskapacitet och löser dagens uppgifter mycket bra.

Månsarp 2007-10-24, pris: 3 ökl
Jobbar snabbt och effektivt på fältet. Är en god markör på vatten. Låter sig dirigeras bra på land, är något tungstyrd på vatten.

Skåne Mitt 2008-04-12, pris: 1 ökl
Öppnar sitt prov i en god balans som håller hela vägen. Lugn, säker, initiativrik och kontakten emellan känns naturlig och rätt.

Hunneberg 2008-08-02, pris: 1 ekl
Från provets början till slut är hundens arbete av mycket god kvalite och detta gäller samtliga bedömningsområden. Uppträder säkert och mycket välmotiverat.

Ostkusten 2008-08-16, pris: 3 ekl
En arbetsvillig hane som i stort sett gör ett bra landarbete. Brister i samarbetsvilja och avslutningen på söket motiverar dagens pris.

Svängsta 2008-09-13, pris: 0 ekl
En arbetsvillig hund som kanske saknar lite rutin för att lösa sina uppgifter

Ostkusten 2009-08-15, pris: 2 ekl
En kraftfullt arbetande hane som genomför dagens prövning på ett synnerligen övertygande sätt. Bra markör. Plumparna vid ingång och inleverering förstör helhetsintrycket och ger dagens pris.

Höglandet 2009-08-22, pris: 3 ekl
En hane som gör en utmärkt landmarkering. Brister i dirigeringsarbetet för att gå till ett högre pris.

Skåne 2009-09-12, pris: 1 ekl
En arbetsvillig hane med bra kapacitet som löser provet på ett bra sätt. Helheten störs något av omständig inleverering vid vatten.

Växjö 2009-09-26, pris: 2 ekl
En hund med många goda retrieveregenskaper, med förtjänster på det fria arbetet. Visar bl a upp ett fantastiskt sökarbete. Pga att hunden tappar sin effektivitet i vissa tillfällen tilldelas den ej högre pris.

Halmstad 2009-10-24, pris: 2 ekl
En hund som idag visar mycket bra sökarbete med stor lust och effektivitet. Belastas idag av markeringsförmågan som måste vara bättre. Alla avlämningar skall vara i hand.

Älvsborg 2010-07-31, pris: 3 ekl
En hund med en del goda retrieveregenskaper. Har för dagen inte tillräcklig marksförmåga. Önskar betydligt bättre markeringar. Gör ett mycket bra fältarbete samt bra dirigeringsarbete.

Höglandet 2010-08-21, pris: 1 ekl
En hane som genomför provet på ett synnerligen övertygande sätt. Visar bra följsmhet, initiativförmåga och markerar bra.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-29 / Page updated 29 May 2024: jaktavlad_labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024