Information från Rasdata.nu Ögondiagnoser

PRA

RD, fokal

Katarakt, bakre polär
Katarakt, total

Katarakt,
främre y-söm

Katarakt, övrig partiell

Ögon ua
Övrigt ögon

 


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna