Information från Rasdata.nu Om Rasdata för jaktavlad labrador

Rasdata för Jaktavlad labrador är framtaget av Labradorklubbens Kommitté för Jaktavlad Labrador, KJL,
i samarbete med Jörgen Norrblom.
I samband med revideringen av RAS ansåg SKK att det vore av intresse att se rasens ledhälsa m.m.
populationsuppdelad, då den jaktavlade populationen i dagsläget utgör en dryg tredjedel av den totala
populationen. Som en effekt av detta arbete fanns ett underlag till ett eget Rasdata för den Jaktavlade
labradoren.
Klassificeringen av vad som är en jaktavlad labrador utgår enbart från hundens stamtavla, ej meriter.
Stamtavlan ska baseras på engelska s.k field trial-linjer och vara jaktavlad tre led bakåt.
För närvarande ingår de kullar som fötts sedan 2006.
KJL har alltså gjort en manuell granskning av kullarnas stamtavlor tre led bakåt där kullen = led 0.
 

Led 0 Led 1 Led 2 Led 3
Kullen X far farfar farfarsfar
farfarsmor
farmor farmorsfar
farmorsmor
mor morfar morfarsfar
morfarsmor
mormor mormorsfar
mormorsmor


I vissa fall kan det ligga en inte helt jaktavlad hund i stamtavlans tredje led där vi gjort bedömningen att
stamtavlan totalt sett kan anses ha betydelse för den jaktavlade populationen.
Eftersom arbetet är gjort manuellt och mängden grunddata är stor kan det finnas kullar som missats och kanske
även någon kull som inte borde vara med.
Vi tar tacksamt emot information om eventuella felaktigheter. Kontakta oss via mail, antingen på
anita@norrblom.se eller jorgen@norrblom.se

 


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna