Information från Amrisdata

Höftledsröntgade hundar

 

Förteckningen innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade röntgenresultat av höftleder i perioden.