Information från Flat-data

Katarakt, övriga

 

Förteckningen innehåller alla fall av övriga katarakter som diagnostiserats och registrerats av Svenska Kennelklubben (SKK). Observera att vissa hundar senare kan ha fått en annan diagnos.