Information från Amrisdata

RD = Retinal Dysplasi

 

Förteckningarna innehåller alla av Svenska Kennelklubben (SKK) registrerade fall med diagnosen "Retinal Dysplasi".