Information från Rasdata.nu Statistik

 

Avkommestatistik:    

Registreringar
hundar som använts i avel under föregående år hanar tikar
hundar som använts i avel de fem senaste åren hanar tikar
hundar som använts i avel genom tiderna  hanar tikar

Farfarsstatistik 

hanar

 

 


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna