Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Jaktlivet's Storm

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Heading's Sol Alsnäsets Hagla Enköping 2011-09-24 444555 555535 555555 5 5  
Hyssna 2013-09-30 455554 445555 555555 5 5  
Grebo 2014-10-11                           
Rimbo 2009-07-26             1 3           
Genomsnitt för ovanstående kull 44.54.5554.5 4.54.55543.7 4.355555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 44.54.5554.5 4.54.55543.7 4.355555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
555555 555555 555555 5 5 Läs här
Stockholm 2006-08-26 555555 557257 555555 555 Läs här
Ökna 2007-09-29                          Läs här
Norrtälje 2008-09-04                          Läs här
Ökna 2008-09-27  55555 555555 555555 5 5 Läs här
Södra Roslagen 2009-08-14 455555 455555 544555 5 5 Läs här
Uppsala 2009-09-05 234454 325455 455553 4 5 Läs här
Ökna 2009-10-03 455555 535535 555555 5 6 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 44.74.84.854.8 4.54.25.34.34.75.3 4.84.84.8554.7 4.855.2
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 HP nkl
En utmärkt trevligt ekipage som visar hur ett genuint retrieverarbete skall utföras.

Stockholm 2006-08-26, pris: 3 ökl
Em kraftfull och effektivt arbetande hanhund som genomfört dagen prov på ett relativt bra sätt. Visar en stadgebrist i inledningen. Byter även vilt vilket drar ner helhetsintrycket.

Ökna 2007-09-29, pris: 3 ökl
En hane som löser dom flesta uppgifterna. Brister tyvärr i tecken och signaler, därav priset.

Norrtälje 2008-09-04, pris: 3 ökl
En hund som idag löser uppgifterna. Tappar koncentration vid ett par tillfällen och lite gnäll ger dagens pris.

Ökna 2008-09-27, pris: 1 ökl
En arbetsvillit hane som snabbt och effektivt löser provet alla delar

Södra Roslagen 2009-08-14, pris: 2 ökl
En stark hund med stora förtjänster i det självständiga arbetet både på land och vatten. Kunde lyda mer distinkt vid dirigering. Därav priset.

Uppsala 2009-09-05, pris: 0 ökl
En hund som löser delar av prövningen på ett godtagbart sätt men alltför stora brister i samarbete och markeringsförmåga gör att pris ej kan tilldelas.

Ökna 2009-10-03, pris: 3 ökl
En hane som visar sig väl genomarbetad och uppvisar bra effektivitet i sitt arbetssätt. Belastas idag vid inledande markering samt att han piper något i inledande passivitet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-09-02 / Page updated 2 Sep 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-09-01 / Information from the Swedish Kennel Club 1 Sep 2020