Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Sea-Croft Dark Angel

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Västra Värmland 2013-08-31 444555 555555 555555 55  Läs här
Sunne 2013-09-28 54 513 555545 555555 5   Läs här
Kuså 2014-07-31 555555 555555 555555 5   Läs här
Norberg 2015-07-25 555555 555555 555555 55  Läs här
Lövnäs 2015-07-25 555555 455555 555555 55  Läs här
Lövnäs 2016-07-30                          Läs här
Alfta 2016-08-06                          Läs här
Alfta 2016-08-07                          Läs här
Mellersta Värml 2017-08-26                          Läs här
Mellersta Värml 2017-08-27                          Läs här
Värmland 2017-09-23                          Läs här
Hjo 2017-09-30                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.84.64.854.24.6 4.85554.85 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Västra Värmland 2013-08-31, pris: 2 nkl
En tik som visar på bra markeringsförmåga och apporteringslust. Ha för dagen brister i marktäckning på djupet i sökarbetet, därav dagens pris.Trevligt förd.

Sunne 2013-09-28, pris: 0 nkl
En tik som är i gott samarbete med sin förare. Hon arbetar i hög fart och är spontan med härligt snabba inlevereringar. Prövningen avbryts idag då hon ej orkar hålla koncentrationen och blir irrationell i sitt sökarbete. Går till slut ej ifrån sin fö

Kuså 2014-07-31, pris: 1 HP nkl
En pigg liten tilltalande tik som har alla viktiga retrieveregenskaper. Utmärkt samarbetsvilja, mycket effektivt sökarbete, exemplariska apporteringar, stor vattenpassion och föredömlig uppträdande.

Norberg 2015-07-25, pris: 1 ökl
En alert tik som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt. Bland annat genom ett mycket effektivt sökarbete.

Lövnäs 2015-07-25, pris: 1 ökl
E tik som genomför dagens prov på ett utmärkt sätt. Hon är en duktig markör. Gör ett bra sökarbete. Hon är något ohörsam vid landdirigeringen. Detta förtar inte helheten av hennes arbete.

Lövnäs 2016-07-30, pris: 0 ekl
En mycket arbetsvillig hund med stor kapacitet. Dessvärre drabbas den av att den inte vill ha ett vilt och inte löser alla arbetsuppgifter. Därav dagens pris.

Alfta 2016-08-06, pris: 2 ekl
En tik som genomför större delen av dagens prov. Hon gör ett utmärkt sökarbete. Är för ohörsam i sina dirigeringsarbeten för att nå ända fram.

Alfta 2016-08-07, pris: 3 ekl
En tik som gör ett bra markeringsarbete och bra dirigeringsarbete på land. Omständigt dirigeringsarbete på vatten samt att hon inte är helt tyst under första delen av provet påverkar dagens pris.

Mellersta Värml 2017-08-26, pris: 2 ekl
En tik som i flera avseenden utför ett utmärkt arbete men där en av markeringarna och vattendirigeringen inte är på topp.

Mellersta Värml 2017-08-27, pris: 3 ekl
En tik som idag visar fint markeringsarbete. Fast och uppmärksam för fallande vilt. Blir mycket springig under sökarbetet och har svårt att lokalisera apporterna samt att en omständig vattendirigering gör dagens pris.

Värmland 2017-09-23, pris: 0 ekl
En tik som genomför ett bra markerings och dirigeringsarbete på land. Ineffektivt sökarbete, missad vattenmarkering samt att hon inte är tyst i passivitet avgör dagens pris.

Hjo 2017-09-30, pris: 0 ekl
En tik som genomför provet på ett godtagbart sätt i avseende arbete men där det brister i stadga utesluter hunden från pris. Trevligt förd.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024