Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Rockdove's Tide's Twigg

Sundsvall 2012-08-12 44363  556435 555555 55  Läs här
Lit 2012-08-18 444555 445435 555555 54  Läs här
Lit 2012-08-19 443555 445345 5          Läs här
Umeå 2012-09-29                          Läs här
Sundsvall 2012-10-07 555555 555535 555555 55  Läs här
Sundsvall 2013-08-31 354655 556535 555555 56  Läs här
Lit 2014-08-23 455555 456325 555555 55  Läs här
Lit 2014-08-24                          Läs här
Sundsvall 2014-09-28 355555 355525 555555 55  Läs här
Lit 2015-08-22 355655 447415 455555 55  Läs här
Sundsvall 2015-09-27 255555 547425 555555 52  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.64.74.35.34.85 4.34.65.84.12.65 4.955555 54.6 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Sundsvall 2012-08-12, pris: 3 ökl
En inspirerad ungtik som löser provet på ett arbetsmässigt förtjänstfullt sätt, brister dock i sökarbetet samt i stadga vilket sätter dagens pris.

Lit 2012-08-18, pris: 3 ökl
En tik som idag genomför provet på ett prisvärt sätt men behöver lugna ner sig något för att nå ett bättre pris. Småpiper i passivitet.

Lit 2012-08-19, pris: 3 ökl
En hund som löser samtliga uppgifter i provet. Kunde önskas distinktare markeringsarbete samt att inte hunden ljudar.

Umeå 2012-09-29, pris: 2 ökl

Sundsvall 2012-10-07, pris: 2 ökl
En härlig arbetsvillig tik som gör ett effektivt arbete genom hela prövningen. Är väl i hand. Gör ett strålande sök, bra markör med bra vilthantering. Är idag tyvärr ej helt tyst i passivitet och når därför ej i topp.

Sundsvall 2013-08-31, pris: 3 ökl
En tik med en del goda retrieveregenskaper. Visar upp bl a en utmärkt apporteringslust och apportgrepp. Helhetsintrycket dras kraftigt ner pga att tiken piper en aning samt brister i samarbetsviljan vid förflyttningar.

Lit 2014-08-23, pris: 3 ökl
En labradortik som gör ett bra sök och bra markeringar. Är också tillräckligt väl i hand under dirigeringsarbetet. Är inte tyst vilket drar nerhelhetsintrycket betydande.

Lit 2014-08-24, pris: 0 ökl
Visar på bra dirigeringsförmåga på land. Tyvärr kan hon ej vara tyst i provets början varvid provet avbryts.

Sundsvall 2014-09-28, pris: 0 ökl
En tik med stor jaktlust som löser provets alla delar om än delvis på sitt eget sätt. Men tyvärr brister idag stadgan och utesluter henne från pris.

Lit 2015-08-22, pris: 0 ökl
En hund som för dagen befinner sig i ett mycket högt motivationsläge och låter i varje passiv situation. Förtjänsterna idag är bra apportering.

Sundsvall 2015-09-27, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik där hennes iver och pipande tar över hela intrycket. Arbetsmässigt bra men belastas idag i passiva situationen där hon stör.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-11 / Page updated 11 Oct 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021