Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Classical Oregano

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ada Winning Line's Domini Västerås 2014-05-03 553555 555542 555555 5    
Järvsö 2015-09-19 434545 555553 555355 55   
Järvsö 2015-09-19 5425 5 535541 455555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74354.55 54.3554.32 4.7554.355 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.74354.55 54.3554.32 4.7554.355 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Söderköping 2007-04-28 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Uppsala 2007-05-12 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Ostkusten 2007-05-12 555555 556555 555555 555 Läs här
Ostkusten 2007-08-18                          Läs här
Garpenberg 2007-09-01                          Läs här
Glasriket 2007-09-08                          Läs här
Järlåsa 2008-08-16                          Läs här
Norrköping 2009-08-16                          Läs här
Stockholm 2009-08-29                          Läs här
Uppsala 2009-09-05                          Läs här
Västerås 2009-10-03                          Läs här
Uppsala 2010-09-04                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 555555 555.3555 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Söderköping 2007-04-28, pris: 1 HP nkl
En hund som utför ett mycket gott arbete i hög fart och med god näsa i god kontakt med sin förare.

Uppsala 2007-05-12, pris: 1 ökl
En mycket arbetsstark hund där retrieverns goda egenskaper finns i väl avvägda doser. En bra jakthund.

Ostkusten 2007-05-12, pris: 1 ökl
Uppvisar ett mycket effektivt fältarbete. Är även en god markör på land och vatten. Spontan apportör med snabba inlevererinar. Har lite problem i början med stadgan.

Ostkusten 2007-08-18, pris: 2 ekl
En god jakthund, klarar alla uppgifterna tillfredställande förutom det fria söket. Föres med små medel.

Garpenberg 2007-09-01, pris: 2 ekl
En tilltalande arbetsvillig hund som uppvisar spontan apportering och ett bra sökarbete. Presterar ett gott markeringsarbete. Helheten störs av något yvig lösning av dirigeringsarbetena.

Glasriket 2007-09-08, pris: 3 ekl
En hanhund som ger ett orutinerat intryck men med många fina talanger. Har en rörig inledande markering. Är självständig och i bra balans med följsamhet, men orkar inte fullt ut idag med koncentrationen vilket drar ned effektiviteten.

Järlåsa 2008-08-16, pris: 3 ekl
En hane som utför ett gott arbete i delar av provet. Visar ett bra fältarbete och god samarbetsvilja. Brister dock alltför mycket i markeringsarbetet för att få högre pris.

Norrköping 2009-08-16, pris: 2 ekl
En arbetsvillig hane med stor lust och kapacitet. Som gör ett bra sök- och dirigeringsarbete. Tappar i sin koncentration vid vattenmarkeringen, vilket för dagen motiverar priset, pga ohörsamhet vilket påverkar effektiviteten.

Stockholm 2009-08-29, pris: 1 ekl
En trevlig hund som både kan arbeta självständigt och i god kontakt med sin förare.

Uppsala 2009-09-05, pris: 1 ekl
En hane som idag genomför prövningen på ett bra sätt. Får ibland stöttning av sinförare som hunden inte behöver. Detta påverkar ej dagens pris.

Västerås 2009-10-03, pris: 2 ekl
Hane som genomför provets alla delar. Han är lyhörd och kan föras med små medel. Han behöver ett distinktare markeringsarbete och ett mer strukturerat sök för att nå högre prisvalör.

Uppsala 2010-09-04, pris: 1 ekl
En mycket effektiv hund i god balans med sin förare. Arbetsvillighet och följsamhet i lagoma proportioner.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-11 / Page updated 11 Oct 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021