Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Ambrosdalens Emil

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hunneberg 2008-08-02 555555 555553 555555 5 5 Läs här
Skaraborg 2008-09-13 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Älvsborg 2009-08-01 555555 545555 555555 555 Läs här
Borås 2009-08-29 455555 356445 555455 5 5 Läs här
Skaraborg 2009-09-12 545555 555445 555355 5 5 Läs här
Halmstad 2009-10-24                          Läs här
Eksjö 2010-04-24 544555 555555 555455 5 5 Läs här
Hjo 2010-09-04                          Läs här
Borås 2010-09-18                          Läs här
Hunneberg 2011-07-30                          Läs här
Borås 2011-09-17                          Läs här
Väse 2011-10-01                          Läs här
Hunneberg 2012-08-04                          Läs här
Västerås 2012-10-07                          Läs här
Halmstad 2012-10-20                          Läs här
Hunneberg 2013-08-03                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.84.74.8555 4.74.85.24.74.74.7 5554.355 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hunneberg 2008-08-02, pris: 3 nkl
En positiv och arbetsvillig hane som pga kaninproblem inte kan gå till ett högre pris.

Skaraborg 2008-09-13, pris: 1 nkl
En hund som visar ett gott retriverarbete. Bra förd.

Älvsborg 2009-08-01, pris: 1 ökl
En arbetsvilllig hane i god kontakt med sin förare. Löser provets alla delar på ett bra sätt.

Borås 2009-08-29, pris: 3 ökl
En hund som visar goda egenskaper. Utmärkt i sitt sökområde och markör. Är inte tillräckligt dirigerbar på land. Löser dock uppgiften. Tyst och lugnt förd.

Skaraborg 2009-09-12, pris: 3 ökl
En hund som har lite svårt att skilja på duva och kråka men som i övrigt löser sina uppgifter.

Halmstad 2009-10-24, pris: 2 ökl
En hund som löser dagens uppgifter på ett mycket överbevisande sätt i ett gott smarbete med föraren. Prisvalören påverkas av byte av vilt.

Eksjö 2010-04-24, pris: 1 ökl
En arbetsvillig hane som är i bra kontakt med föraren. I stort löses provet på ett bra sätt. Tappar lite effektivitet på söket.

Hjo 2010-09-04, pris: 3 ekl
En hane som löser dagens uppgifter. Han låter sig styras på land och vatten doc k något omständigt. Gör ett godtagbart sökarbetet trots att han låser sig i v issa delar.

Borås 2010-09-18, pris: 3 ekl
En hane som idag gör ett bra landarbete med ett effektivt sök. Bra landmarkeringar. Diffusa minnesbilder på vattenmarkeringarna samt misslyckad vattendirigering motiverar dagens pris.

Hunneberg 2011-07-30, pris: 3 ekl
En arb.villig hane som inleder sitt sökarb på ett pos sätt och som gör en vattendir. En omständlig landdir, okoncentration i smaband med markeringsuppgiften samt avslutningen på söket motiverar dagens pris.

Borås 2011-09-17, pris: 3 ekl
En arb.villig lab.hane med förtjänster fr.a i det självständiga arb. Blir dock inte helt effektiv i söket och är ngt orolig i passiviteten vilket drar ned helhetsintrycket.

Väse 2011-10-01, pris: 2 ekl
En hane med många goda retr.egenskaper. Tar tecken och signaler, visar en god markeringsförmåga samt är spontan med mjukt fint grepp. Brister idag i sin förmåga att ta ny mark i sökarb och komer ej ut på djupet. Helheten gör priset.

Hunneberg 2012-08-04, pris: 1 ekl
En stabil jakthund som visar utmärkta egenskaper, tål även rätt kraftiga förarmissar utan att tappa koncentrationen eller samarbetsviljan.

Västerås 2012-10-07, pris: 0 ekl
Provet avbryts pga dålig följsamhet och stadga.

Halmstad 2012-10-20, pris: 2 ekl
En mycket trevlig arbetande hund som löser uppgifte på ett trevligt sätt. Smärre brister vid vattenmarkering och dirigering.

Hunneberg 2013-08-03, pris: 0 ekl
En hane som visar en del goda insatser. Måste förbättra sin följsamhet, stadga och effektivitet på fältet för att gå till pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024