Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Ambrosdalens Extra

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skaraborg 2007-09-15 553444 557455 546455 5 5 Läs här
Alingsås 2007-09-24 353644 446345 555455 5   Läs här
Sätila 2008-08-14                          Läs här
Borås 2008-08-30 555555 556555 555355 5 5 Läs här
Skaraborg 2008-09-13 445555 555445 554455 5 5 Läs här
Eksjö 2009-04-25 555555 545555 555 55 5 5 Läs här
Borås 2009-08-29 444555 446345 545555 555 Läs här
Ed 2009-09-05 454654 546455 555455 5 5 Läs här
Skaraborg 2009-09-12 545555 545555 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2009-10-24                          Läs här
Jönköping 2009-10-30 533545 545555 555455 5 5 Läs här
Alingsås 2010-05-01 545555 447355 555455 5 5 Läs här
Hjo 2010-05-13 455455 555335 555555 5 5 Läs här
Borås 2010-08-28 555555 555335 555355 5 5 Läs här
Skaraborg 2010-09-11 555555 455555 555455 5 5 Läs här
Ullared 2010-09-13 324654 457435 537555 4 5 Läs här
Koberg 2010-09-17 555655 556555 554556 5 5 Läs här
Ljungås 2010-09-29 255655 356455 554456 5 5 Läs här
Halmstad 2010-10-23 455555 555545 554355 5 5 Läs här
Koberg 2011-04-30                          Läs här
Hjo 2012-08-25                          Läs här
Kilanda 2012-09-08                          Läs här
Hjo 2012-09-15                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.54.55.24.84.8 4.64.65.74.14.45 54.84.94.155.1 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skaraborg 2007-09-15, pris: 0 nkl
En mycket arbetsvillig hund som i dagsläget är vsituationen på ett effektivt sätt.

Alingsås 2007-09-24, pris: 0 nkl
En het och arbetsvillig hund som har svårt att sitta kvar i skott och svårt att koncentrera sig och problem att följa sin förare under förflyttning. Arbetar i högr tempo och markerar utmärkt på vatten. Samarbetet måste förbättras.

Sätila 2008-08-14, pris: 3 nkl
En högmotiverad lab.tik, duktig markör, apporterar spontant allt vilt. Måste förbättra stadga runt fötterna och i skott och kast. Finner alla vilt på söket men arbetet där skulle också bli effektivare om tiken förmåddes lugnas ner.

Borås 2008-08-30, pris: 2 nkl
En härlig ung tik som arbetsmässigt genomför provet på ett utmärkt sätt. Ett mycket bra retrieverarbete. Brister för dagen tyvärr i sina avlämningar.

Skaraborg 2008-09-13, pris: 2 nkl
Löser fältarbetet på ett bra sätt. Löser även markeringsarbetet på vatten och och land bra. Helheten dras ner något då hunden visar oror vid transport och har en del alarviga avlömningar.

Eksjö 2009-04-25, pris: 1 nkl
En arbetsvillig tik som arbetar med stor lust. Löser provets alla delar snabbt och effektivt.

Borås 2009-08-29, pris: 3 ökl
En hund som till vissa delar gör ett bra arbete. Löser inte dirigeringsarbetet på land tillräckligt effektivt. Bättre stadga kring benen krävs. Samarbetet måste förbättras.

Ed 2009-09-05, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig hund som skulle genomföra prövningen perfekt med ett något lugnare arbetssätt. Koncentration och viltfinnarförmåga belastas av den ibland alltför höga farten.

Skaraborg 2009-09-12, pris: 2 ökl
En tik som arbetar snabbt men som kunde vara lite effektivare i fältet. Löser dock sina uppgifter både på land och vatten. Något orolig vid fotgående.

Halmstad 2009-10-24, pris: 2 ökl
Utmärkt apportör i gott samarbete med föraren. Fotgåendet bör vara bättre, dörför ges ett 2:a-pris.

Jönköping 2009-10-30, pris: 3 ökl
En arbetsvillig tik som gör bra dirigeringsarbete och första delen på söket. Tappar i effektivitet på andra delen i söket och vattenmarkeringen.

Alingsås 2010-05-01, pris: 3 ökl
En mycket arbetsvilllig hund med bra förtjänster i apporteringen. Brister i stadga för erhållande av högre pris.

Hjo 2010-05-13, pris: 2 ökl
Mycket arbetsvillig tik som löser samtliga uppgifter på provet. Tyvärr kan inte hundens arbete värderas högre då stadgan inte är bättre.

Borås 2010-08-28, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig och effektiv viltfinnare. Arbetar med hög intensitet och skicklighet. Bra balans mellan självständighet, lydnad och följsamhet.

Skaraborg 2010-09-11, pris: 2 ökl
Tik som på ett positivt sätt genomför dagens prov. Måste visa ett effektivare fältarbete för att gå i topp.

Ullared 2010-09-13, pris: 0 ökl
En tik som arbetar något osystematiskt på fältet. Protesterar ljudligt vid ett tillfälle vid utskick samt brister i fotgående och

Koberg 2010-09-17, pris: 1 ökl
En hund som löser provet i dess helhet på ett mycket trevligt sätt. Stor arbetslust. Lite negativt är hundens ibland lite stressiga sätt att gå iväg från föraren.

Ljungås 2010-09-29, pris: 3 ökl
En hund med stor arbetsiver som skulle bli effektivare om den kunde arbeta mer koncentrerat.

Halmstad 2010-10-23, pris: 2 ökl
En arbetsvillig tik som gör ett mycket bra sök-, markerings- och dirigeringsarbete. Genomgående slarviga avlämningar och oro kring föraren motiverar dagens pris.

Koberg 2011-04-30, pris: 1 ökl
En hund som arb målmedvetet med fart och stil. Helhetsintrycket störs ngt av att hunden

Hjo 2012-08-25, pris: 3 ekl
En tik som löser det självständiga arbetet på ett bra sätt men behöver bättre samarbete och stadga för ett bättre pris.

Kilanda 2012-09-08, pris: 0 ekl
En hund som idag täcker sökområdet på ett bra sätt. Finner dock få vilt. Behöver förbättra responsen vid signaler och tecken betydligt samt även markeringsförmågan. Dettotala arbetet blir ineffektivt. För dagen ej klar för denna klass.

Hjo 2012-09-15, pris: 3 ekl
En tik som genomför provet i dess helhet, har idag sin brist i fältarbetet samt i apellen under förflyttning där hon är orolig. Kunde ha bättre in- och avlämningar.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024